KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ-KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ-BİYOMÜHENDİSLİK- ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-3, ÇALIŞTAY 2012) YAPILDI.

Yazdır
Kategori: Kimya-3
Yayın Tarihi

KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ-KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ-BİYOMÜHENDİSLİK- ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-3, ÇALIŞTAY 2012) YAPILDI.

 

 

TÜBİTAK-BİDEB tarafından desteklenen, Türkiye’nin birçok ilindeki üniversitelerden gelen katılımcılar, Kimya Lisans Öğrencileri “Kimyagerlik, Kimya öğretmenliği, Kimya Mühendisliği-Biyomühendislik AraĢtırma Projesi Eğitimi ÇalıĢtayı” ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Mehmet AY koordinatörlüğünde, Malatya Remark Hill Otelinde 29/06/2012-08/07/20 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı, 15 farklı ilden ve 18 farklı üniversiteden toplam 40 gönüllü katılımcı ile birlikte, 14 akademisyen, 7 danışman, 6 davetli konuşmacı, 2 sosyal bilim danışmanı ve 9 personel gerçekleştirilmiştir.
Dokuz gece-on gün süren çalıştay boyunca katılımcılara, araştırma projesi hazırlamalarında nasıl yol izlemeleri gerektiği konusunda, uygulamalı bilgiler verilerek, eğitimleri tamamlandı.
Yoğun bir çalışma ve eğitimin yer aldığı çalıştay süresince katılımcılar, ikili guruplar oluşturdular. İnönü Üniveritesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Laboratuvarlarında, çalıştaya katılan akademisyenlerin danışmanlığında tasarladıkları 20 projenin deneysel-uygulamalı çalışmalarını gerçekleştirdiler.


Çalıştay süresince, “Araştırma Projesi Eğitimi” dışında uzman eğitmenler yönetiminde, ”Güne Güzel BaĢlayalım, Yenilik Üzerine, Varlama, Çok Yönlü DüĢünme ve Ezber Bozma, ĠletiĢim Kurma Yöntemleri ve Bilimsel Farkındalık, Bilim Dili Olarak Türkçe, Bilimsel Tarih Atölyesi“ gibi uygulamalı etkinlikler de yapıldı. Ayrıca katılımcı ve danışmanlar, Aslantepe Höyüğü, Battalgazi, Kervansaray, Darende-Günpınar Şelalesi, Somuncu Baba Türbesi, Yeşilyurt ve Malatya şehir gezisi yapıldı.

 


2011 E-Haber.
Powered by Joomla 1.7 Templates and cheap hosting