Personel Listesi

Yazdır
Kategori: Kimya-4
Yayın Tarihi
Sıran No Adı ve Soyadı kurumadi
Koordinatör
1 Prof. Dr. Mehmet Ay Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DAVETLİ KONUŞMACI
2 Doç. Dr. Eray ÇELİK Yüzüncü Yıl Üniv. FF İstatistik Böl.
3 Prof. Dr. Gürol OKAY Siirt Üniv. Rektör Yard.
4 Prof. Dr. Metin GÜRÜ Gazi Üniv. /M.M.F.
5 Prof. Dr. Halit DEMİR Yüzüncü Yıl  Üniv. FF Kimya Böl. Biyokimya A.B.D.
Danışman
6 Prof. Dr. Erdal BEDİR Ege Üniv. Mühendislik Fak. Biyomühendislik Böl.
7  Uğur DEĞİRMENCİOĞLU TÜBİTAK/TÜSSİDE (Emekli)
8 Doç. Dr. Esvet AKBAŞ Yüzüncü Yıl  Üniv. FF Kimya Böl. Organik Kimya A.B.D.
9 Prof. Dr. Ümmühan OCAK KTÜ FEF Kimya Böl. Analitik Kimya ABD
10 Doç. Dr. Fatma KARİPCİN Nevşehir Üniv. FEF Kimya Bölümü Anorganik Kimya A. B. D.
11 Prof. Dr. Nahit AKTAŞ Yüzüncü Yıl Üniv. MMF Kimya Müh. Böl.
12 Yard. Doç. Dr. Abdullah DUMAN YY Üniv. EF Tarih Böl.
13 Prof. Dr. Mehmet TUNÇ Yüzüncü Yıl  Üniv. FF Kimya Böl. Fizikokimya A.B.D.
Teknisyen
14 Dr. Öğrencisi Necdet KARAKOYUN Yüzüncü Yıl Üniversitesi
15 Araş. Gör. Tevfik AYSU Yüzüncü Yıl  Üniv. EF OÖFMAE Böl. Kimya Eğitimi ABD
16 Yük. Lis. Öğrencisi Aziz SÖKMEN Yüzüncü Yıl  Üniv. FF Kimya Böl.
17 Öğretmen Uğur YÜCEL Samsun-CANİK İMKB ANADOLU LİSESİ
18 Araş. Görev Tuğba GÜNGÖR ÇOMÜ FBE Kimya A.B.D. Doktora Öğrencisi
19 Uzman Pınar ILGIN  
20  Cumali YAŞAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
YARDIMCI PERSONEL
21 Lisans Öğr. Figen SEYHAN İYTE MF Kimya Müh. Böl.
22 Lisans Öğr. Damla YILDIZ Yüzüncü Yıl  Üniv. FF Kimya Böl.

 

2011 Kimya4-Proje Ekibi.
Powered by Joomla 1.7 Templates and cheap hosting