GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA PROGRAMI

Yazdır
Kategori: Lise-2
Yayın Tarihi

Lise Öğretmenleri-Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı
(LİSE-2 [Çalıştay 2012])
GERÇEKLEŞEN ÇALIŞMA PROGRAMI

           

Tarih/
Gün

Başlama saati

Bitiş saati

Etkinlik adı

Görevli personel

Açıklama

21 Ocak - Cumartesi

10:00

12:00

Geliş ve Yerleşme

Mehmet Ay, Teknisyenler, Yardımcı Personeller

Proje ekibi ve Katılımcılar  Oteldeki kendilerine ayrılan odalara yerleşmişlerdir.

12:00

14:00

Öğle Yemeği

Otel Personeli

 

14:00

15:00

Açılış Programı

Mehmet Ay, Teknisyenler, Yardımcı Personeller

1- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
2- Amaçlar, proje ekibinin tanıtımı ve akış
3- Protokol Konuşmaları

15:00

16:00

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

16:00

17:30

Sosyal Kaynaşma-I

Sosyal Bilim Danışmanları

Katılımcılar ve Proje Ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için uygulamalı etkinlik başlatılmıştır.

17:30

18:00

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

18:00

19:00

Sosyal Kaynaşma-II

Sosyal Bilim Danışmanları

Katılımcılar ve Proje Ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için uygulamalı etkinlik devam etmiştir.

19:00

21:00

Akşam yemeği + Serbest saat

Otel Personeli

 

21:00

22:30

(Konferans-1)

"Teknoloji Üretiminde Proje

  Kültürünün Yeri"

Kimya Müh. Mustafa BAĞAN

Türkiye'de sanayicinin Teknoloji üretimi ve Proje kültürüne bakışını yansıtan sunum yapılmıştır.

22:30

23:30

Akşam Etkinliği

Sosyal Bilim Danışmanları

 
           

Tarih/Gün

Başlama saati

Bitiş saati

Etkinlik adı

Görevli personel

Açıklama

22 Ocak - Pazar

07:00

08:30

Kahvaltı

Otel Personeli

 

08:30

10:00

Ahenk:
Güne Güzel Başlayalım

Sosyal Bilim Danışmanları

Sosyal Bilim Danışmanları nezaretinde güne güzel başlama uygulamalı çalışması yapılmıştır.

10:00

10:30

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

10:30

12:30

(Konferans-2)
Bilim, Araştırma ve Proje

Prof. Dr. Mehmet AY

Bilimsel Araştırma ve Proje konularında temel kavramlar, aşamalar tartışılıp ortak dil oluşturulmasına çalışılmıştır.

12:30

14:00

Öğle yemeği

Otel Personeli

 

14:00

15:30

(Konferans-3) 
“Internet ve Bilgiye Erişim Yolları”

İsmail İŞLEYEN

Bilimsel Araştırmada İnternet kullanımı, Ulakbim, vb. Bilgiye erişim konuları uygulamalı olarak işlenmiştir.

15:30

16:00

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

16:00

17:30

Mucitlik Üzerine-I

Mehmet AY, Sosyal Bilim Danışmanları

İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma başlatılmıştır.

17:30

18:00

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

18:00

19:00

Paralel oturumlar:

  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik (Danışman Sunumları)

Alan Danışmanları

Danışmanlar kendi araştırma konularında proje sürecini örneklerle işlemişlerdir.

19:00

21:00

Akşam yemeği + Serbest saat

Otel Personeli

 

21:00

22:30

(Konferans-4)  
"Kimya’daki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz"

Prof. Dr. Ramazan ALTUNDAŞ

Katılımcılara Kimya alanında güncel gelişmeler ve ülkemizin önceliklerinin neler olması gerektiği konuları işlenmiştir.

22:30

23:59

Akşam Etkinliği

Sosyal Bilim Danışmanları

 
           

Tarih/Gün

Başlama saati

Bitiş saati

Etkinlik adı

Görevli personel

Açıklama

23 Ocak - Pazartesi

07:00

08:30

Kahvaltı

Otel Personeli

 

08:30

12:00

ÇOMÜ Bilgi Merkezi ve

Laboratuarları Gezisi

Prof. Dr. Mehmet AY

ÇOMÜ Bilgi Merkezi ve Laborauar olanakları yerinde incelenmiştir.

12:00

14:00

Öğle yemeği

Otel Personeli

 

14:00

15:00

Paralel oturumlar: 

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik
Gurup Oluşturma/Proje Önerileri Geliştirme I

Alan Danışmanları

Katılımcılar Alan danışmanları ile birlikte proje fikirlerinin belirlenmesi, yakın önerilere göre Çalışma guruplarının oluşturulması üzerinde çalışmışlardır.

15:00

15:30

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

15:30

17:15

(Konferans-5)  
"Fizik’teki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz"

Prof. Dr. Ahmet ORAL

Katılımcılara Fizik alanında güncel gelişmeler ve ülkemizin önceliklerinin neler olması gerektiği konuları işlenmiştir.

17:15

17:30

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

17:30

19:00

Ahenk:
Varlama, Çok Yönlü

Düşünme ve Ezber Bozma

Sosyal Bilim Danışmanları

Katılımcılara alışkanlıklarının değiştirilmesi sürecinde çok yönlü düşünme ve ezberlerin bozulması uygulamalı olarak işlenmiştir.

19:00

21:00

Akşam yemeği + Serbest saat

Otel Personeli

 

21:00

22:30

(Konferans-6)  
"Biyoloji’deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz"

Prof. Dr. Aslıhan TOLUN

Katılımcılara Biyoloji alanında güncel gelişmeler ve ülkemizin önceliklerinin neler olması gerektiği konuları işlenmiştir.

22:30

23:59

Akşam Etkinliği

Sosyal Bilim Danışmanları

 
           

Tarih/Gün

Başlama saati

Bitiş saati

Etkinlik adı

Görevli personel

Açıklama

24 Ocak - Salı

07:00

08:30

Kahvaltı

Otel Personeli

 

08:30

10:00

Paralel Oturumlar:
Grup Oluşturma/Proje Önerileri

Alan Danışmanları

Katılımcılar Alan danışmanları ile birlikte proje fikirlerinin belirlenmesi, yakın önerilere göre Çalışma guruplarının oluşturulması üzerinde çalışmışlardır.

10:00

10:30

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

10:30

12:00

(Konferans-7)  
“Bilim Ve Teknolojideki Gelişmişliğin Matematiksel Temeli”

Prof. Dr. Necdet BİLDİK

Katılımcılara Matematik alanında güncel gelişmeler ve ülkemizin önceliklerinin neler olması gerektiği konuları işlenmiştir.

12:00

14:00

Öğle yemeği

Otel Personeli

 

14:00

15:30

(Konferans-8)
"Bilimsel Araştırmalarda Veri

Değerlendirme ve İstatistiksel

Analiz Yöntemleri"

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

Katılımcılara İstatistiksel analiz alanında güncel gelişmeler ve ülkemizin önceliklerinin neler olması gerektiği konuları işlenecektir.

15:30

16:00

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

16:00

17:00

Paralel oturumlar: 

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik
Proje Önerileri Hazırlama I

Alan Danışmanları

Katılımcılar Alan danışmanları nezaretinde oluşturdukları gruplarla proje önerileri geliştirmeye başlayacaklardır.

17:00

17:30

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

17:30

19:00

Paralel oturumlar: 

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik
Proje Önerileri Hazırlama II

Alan Danışmanları

Katılımcılar Alan danışmanları ile birlikte Çalışma gurupları olarak proje önerilerini geliştirmeye devam edeceklerdir.

19:00

21:00

Akşam yemeği

Otel Personeli

 

21:00

22:00

Paralel oturumlar: 

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik
Proje Önerilerini Gözden Geçirme

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları proje önerilerini tamamlayıp Danışmanlarına onaylı malzeme listeleriyle birlikte Neşe DİŞÇİOĞLU'na teslim etmişlerdır.

22:00

22:30

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

22:30

23:59

Mucitlik Üzerine II

Sosyal Bilim Danışmanları

İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma sürdürülmüştür.

           

Tarih/Gün

Başlama saati

Bitiş saati

Etkinlik adı

Görevli personel

Açıklama

25 Ocak - Çarşamba

07:00

08:30

Kahvaltı

Otel Personeli

 

08:30

19:00

ÇANAKKALE ŞEHİTLİKLER ZİYARETİ

Sosyal Bilim Danışmanları

Gelibolu Tarihi Millî Parkı ve Şehitlikler ziyaret edilmiştir.

19:00

21:00

Akşam yemeği + Serbest saat

Otel Personeli

 

21:00

22:30

Bilimsel Tarih Atölyesi:
Yaşayan Öğrenme Merkezi Olarak Müze

Sosyal Bilim Danışmanları

Şehitlikler Ziyareti ışığında uygulamalı Tarih atölyesi gerçekleştirilmiştir.

22:30

23:59

Akşam Etkinliği

Sosyal Bilim Danışmanları

 
           

Tarih/Gün

Başlama saati

Bitiş saati

Etkinlik adı

Görevli personel

Açıklama

26 Ocak - Perşembe

07:00

08:30

Kahvaltı

Otel Personeli

 

08:30

10:00

Paralel oturumlar:

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik    Proje Uygulama I

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara başlamışlardır. /ÇOMÜ FEF Birimleri

10:00

10:30

Çay/Kahve arası

Teknisyenler-Yardımcı Personeller

ÇOMÜ FEF Birimleri

10:30

12:00

Paralel oturumlar: 

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik    Proje Uygulama II

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir./ÇOMÜ FEF Birimleri

12:00

14:00

Öğle yemeği

ÇOMÜ/ÖSEM Personeli

ÇOMÜ ÖSEM Yemekhanesinde verilecektir.

14:00

16:00

Paralel oturumlar:

  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik Proje Uygulama III

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir./ÇOMÜ FEF Birimleri

16:00

16:30

Çay/Kahve arası

Teknisyenler-Yardımcı Personeller

ÇOMÜ FEF Birimleri

16:30

19:00

Paralel oturumlar: 

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik  Proje Uygulama IV

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir./ÇOMÜ FEF Birimleri

19:00

21:00

Akşam yemeği + Serbest saat

Otel Personeli

 

21:00

22:30

İletişim Kurma Yöntemleri ve

Bilimsel Farkındalık - I

Sosyal Bilim Danışmanları

Katılımcılarla etkili iletişim kurma yöntemleri ve bilimsel farkındalık konularında uygulamalı çalışmalar yapmışlardır.

22:30

23:59

Akşam Etkinliği

Sosyal Bilim Danışmanları

 
           

Tarih/Gün

Başlama saati

Bitiş saati

Etkinlik adı

Görevli personel

Açıklama

27 Ocak - Cuma

07:00

08:30

Kahvaltı

Otel Personeli

 

08:30

10:00

Paralel oturumlar: 

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik

 Proje Uygulama V

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir./ÇOMÜ FEF Birimleri

10:00

10:30

Çay/Kahve arası

Teknisyenler-Yardımcı Personeller

ÇOMÜ FEF Birimleri

10:30

12:00

Paralel oturumlar:

  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik     Proje Uygulama VI

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir./ÇOMÜ FEF Birimleri

12:00

14:00

Öğle yemeği

ÇOMÜ/ÖSEM Personeli

ÇOMÜ ÖSEM Yemekhanesinde verilecektir.

14:00

16:00

Paralel oturumlar: 

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik 

Proje Uygulama VII

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir./ÇOMÜ FEF Birimleri

16:00

16:30

Çay/Kahve arası

Teknisyenler-Yardımcı Personeller

ÇOMÜ FEF Birimleri

16:30

19:00

Paralel oturumlar: 

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik  

Proje Uygulama VIII

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Deneysel Çalışmaları tamamlamışlardır./ÇOMÜ FEF Birimleri

19:00

21:00

Akşam yemeği + Serbest saat

Otel Personeli

 

21:00

22:00

İletişim Kurma Yöntemleri ve

Bilimsel Farkındalık - II

Sosyal Bilim Danışmanları

Katılımcılarla bilimsel çalışmalarda ve yayınlarda Türkçe'nin kullanılması konusunda tartışmalı atölye çalışması yapılmıştır.

22:00

22:30

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

22:30

23:59

Bilim Dili Olarak TÜRKÇE

Prof. Dr. Mehmet AY
Sosyal Bilim Danışmanları

Türkçe'nin Bilim Dili olarak kullanılmasında sorunlar, engeller ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir.

           

Tarih/Gün

Başlama saati

Bitiş saati

Etkinlik adı

Görevli personel

Açıklama

28 Ocak - Cumartesi

07:00

08:30

Kahvaltı

Otel Personeli

 

08:30

12:00

Çanakkale Şehir Turu

Sosyal Bilim Danışmanları

Çanakkale'yi tanıtıcı şehir gezisi yapılmıştır.

12:00

14:00

Öğle yemeği

Otel Personeli

 

14:00

16:00

Paralel oturumlar:

  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik

Proje Raporlama I ve Gözden Geçirme

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Deneysel çalışma sonuçlarını gözden geçirip Proje Sonuç Raporunu hazırlamaya başlamışlardır.

16:00

16:30

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

16:30

19:00

Paralel oturumlar: 

Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik

Proje Raporlama II

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Proje Sonuç Raporunu hazırlamaya devam etmişlerdir.

19:00

21:00

Akşam yemeği + Serbest saat

Otel Personeli

 

21:00

22:30

Paralel oturumlar:

  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik

Proje Raporlama III ve Sunum Hazırlama

Alan Danışmanları

Çalışma gurupları Proje Sonuç Raporunu hazırlayıp Danışmanlarına onaylatarak teslim etmişler ve Power Point vb. sunum hazırlamışlardır.

22:30

23:59

Akşam Etkinliği

Sosyal Bilim Danışmanları

 
           

Tarih/Gün

Başlama saati

Bitiş saati

Etkinlik adı

Görevli personel

Açıklama

29 Ocak - Pazar

07:00

08:30

Kahvaltı

Otel Personeli

 

08:30

10:30

Proje Sunumları-I

Mehmet Ay ve Alan Danışmanları

Çalışma Gurupları sözcüleri Proje sonuçlarını tüm katılımcılara sunmuşlar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanmıştır.

10:30

10:45

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

10:45

12:30

Proje Sunumları-II

Mehmet Ay ve Alan Danışmanları

Çalışma Gurupları sözcüleri Proje sonuçlarını tüm katılımcılara sunmuşlar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanmıştır.

12:30

14:00

Öğle yemeği

Otel Personeli

 

14:00

15:00

Seçilmiş Proje Sunumları,
Çalıştay görüntüleri sunumu

Mehmet Ay ve Alan Danışmanları

Alan Birincileri Çalıştay Derecelendirilmesi için tekrar sunum yapmışlar ve tüm katılımcılar değerlendirme anketi doldurmuşlardır.Çalıştay sürecinden video-fotoğraf görüntüleri sunulmuştur.

15:00

15:30

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

15:30

16:15

Çalıştay Değerlendirmesi ve

Proje Ekibi Anket Uygulaması

Proje Ekibi

Çalıştayın verimliliği ve Proje ekibinin Katılımcılar tarafından değerlendirildiği anket uygulanmıştır.

16:15

16:30

Çay/Kahve arası

Otel Personeli

 

16:30

18:00

Teşekkür, Katılım ve Başarı Belgelerinin dağıtılması ve KAPANIŞ!

Proje Ekibi

Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler sunulup belgeler dağıtılarak KAPANIŞ gerçekleştirilmiştir.

 

 

 

2011 Lise-2 Çalıştay Programı.
Powered by Joomla 1.7 Templates and cheap hosting