Çalıştay E-Haber

 

LİSE ÖĞRETMENLERİ -FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK-PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-3, ÇALIŞTAY 2013)  YAPILDI.

TÜBİTAK-BİDEB tarafından düzenlenmekte olan Liseler Arası Araştırma Projesi Yarışmalarına katılacak öğrencilere danışmanlık yapacak öğretmenlerimize Proje Danışmanlığı Eğitimi vermek amacıyla; “Lise Öğretmenleri -Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı ” TÜBİTAK-BİDEB desteği ile 02-10 Şubat 2013 tarihleri arasında, ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Mehmet AY koordinatörlüğünde, Çanakkale İda-Kale Resort Otelde 02/02/2013-10/02/2013 tarihleri arasında gerçekleştirilmektedir.

Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı, 27 farklı ilden ve 35 farklı okuldan toplam 36 gönüllü katılımcı ile birlikte, 8 Alan danışmanı, 7 davetli konuşmacı, 2 sosyal bilim danışmanı ve 7 teknisyen ve 2 yardımcı personel gerçekleştirilmiştir.

Sekiz gece-dokuz gündüz süren çalıştay boyunca katılımcılara, araştırma projesi hazırlanmasında izlemeleri gereken yol konusunda, uygulamalı bilgiler verilerek, proje hazırlama sürecinin yaşatılarak öğretilmesi amaçlanmıştır. Yoğun bir çalışma ve eğitimin yer aldığı çalıştay süresince katılımcılar, ikili guruplar oluşturdu. Çanakkale Onsekiz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü Laboratuarlarında, çalıştaya katılan akademisyenlerin danışmanlığında tasarladıkları 18 projenin deneysel-uygulamalı çalışmalarını gerçekleştirdiler.

Çalıştay süresince, “Araştırma Projesi Eğitimi” dışında uzman eğitmenler yönetiminde, ”Güne Güzel Başlayalım, Yenilik Üzerine, Varlama, Çok Yönlü Düşünme ve Ezber Bozma, İletişim Kurma Yöntemleri ve Bilimsel Farkındalık, Bilim Dili Olarak Türkçe, Bilimsel Tarih Atölyesi“ gibi uygulamalı etkinlikler de yapılmıştır. Ayrıca ÇOMÜ kütüphanesi, FEF laboratuarları ve ÇOBİLTUM Merkez Laboratuarı inceleme gezileri ile, Gelibolu tarihi yarımadası Şehitlikler ziyareti ve Çanakkale şehir gezisi gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda “Bazı Bitki Türlerindeki MiRNA’ların Muhtemel İnsan Genlerindeki Hedeflerinin Belirlenmesi” konulu proje ile Grup Susturucu (Tuğba AVCU) çalıştay birincisi, “Fesleğenin (Ocimum Bacilicum) Antibakteriyel Etkisi” konulu proje ile Grup Ege (Gülsüm UYAR, Yalçın KABAK) çalıştay ikincisi, “Kumların Akışkanlaştırılması ile Güvenlik Gerektiren Alanlarda İnoratif Bir Sistem Tasarımı” konulu proje ile Grup Kumbasar (Ayla Algan İNCE, Necati BALIKÇI) çalıştay üçüncüsü olmuştur.


Gerçekleşen Programı

 

                                                               TÜBİTAK-BİDEB

                Lise Öğretmenleri-Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı

                                                            (LİSE-3 [Çalıştay 2013])

                                           PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

                                   Gerçekleşen Çalıştay Çalışma Programı

                                                     Lise-3 (Çalıştay 2013)

                                            02 Şubat 2013 Cumartesi

14:00- 17:30                       Geliş ve Yerleşme

                                            Proje ekibi ve Katılımcılar Konaklamanın yapılacağı Oteldeki

                                            kendilerine ayrılan odalara yerleştiler.

17:30- 18:15                       Açılış Programı

                                            1- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 2- Amaçlar, proje ekibinin tanıtımı

                                            ve akış, 3- Protokol Konuşmaları yapıldı.

18:15- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

                                            Akşam yemeği ve serbest zaman gerçekleştirildi.

20:30- 22:00                       Sosyal Kaynaşma-I

                                            Katılımcılar ve Proje Ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için

                                            uygulamalı etkinlik gerçekleştirldi.

22:00- 22:20                       Çay/Kahve arası

22:20- 23:15                       Sosyal Kaynaşma-II

                                            Katılımcılar ve Proje Ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için

                                            uygulamalı etkinlikler yapılmıştır.

                                                  03 Şubat 2013 Pazar

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Ahenk: Güne Güzel Başlayalım

                                            Günün verimli geçmesi için uygulamalı çalışmalar yapılmıştır.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

10:30- 12:10                       (Konferans-1) ‘Teknoloji Üretiminde Proje  Kültürünün

                                             Prof. Dr. Fehime Çakıcıoğlu Özkan tarafından ülke kalkınmasında

                                            toplumda proje kültürünün benimsenmesi, Evrenkent-Sanayici

                                            işbirliğinin öneminin örneklemelerle işlendiği sunum yapılmıştır.

12:10- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 15:25                       (Konferans-2)  'Bilim, Araştırma ve Proje'

                                            Prof. Dr. Mehmet AY tarafından Bilimsel Araştırma ve Proje

                                            konularında temel kavramlar, aşamalar tartışılıp ortak dil

                                            oluşturulmasına yönelik sunum gerçekleştirilmiştir.

15:25- 16:00                       Çay/Kahve arası

16:00- 18:30                       Yenilik Üzerine-I

                                            İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma yapılmıştır.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       Paralel oturumlar - 1: Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            (Danışman Sunumları)

                                            Alan danışmanları kendi araştırma konularında proje sürecini

                                            örneklerle işlemişlerdir.

21:45- 23:15                       Yenilik Üzerine - II

                                            İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma  devam ettirilmiştir.

22:00- 22:10                       Çay/Kahve arası

23:15- 23:59                       Akşam Etkinliği (Eğitici Film Gösterimi)

                                            Duygu, düşünce, eğitim, sabır ve sadakat birlikteliğinin yansıtıldığı

                                            film gösterimi (Black) yapılmıştır.

                                             04 Şubat 2013 Pazartesi

8:00- 9:00                           Kahvaltı

9:00- 9:50                           Tasarım Yaklaşımı: Varlama, Çok Yönlü Düşünme ve Ezber

                                            Bozma

                                            Katılımcılara alışkanlıklarının değiştirilmesi sürecinde çok yönlü

                                            düşünme ve ezberlerin bozulması uygulamalı olarak işlendi.

9:50- 10:30                         Çay/Kahve arası

10:30- 12:00                       (Konferans-3)  “Bilgiye Erişim Yolları ve Sunum Teknikleri”

                                            Bilimsel Araştırmada İnternet kullanımı, Ulakbim, vb. Bilgiye erişim

                                            konuları uygulamalı olarak işlenecek ve Etkili sunum tekniklerinden

                                            bahsedildi.

12:00- 13:30                       Öğle yemeği

13:30- 15:15                       (Konferans-4)   ‘Kimya'daki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz’

                                            Kimya Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki

                                            önemini örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan

                                            sunum yapıldı.

15:15- 15:30                       Çay/Kahve arası

15:30- 17:00                       Paralel oturumlar - 2: Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Grup Oluşturma / Proje Önerileri Geliştirme I

                                            Katılımcılar Alan danışmanları ile birlikte proje fikirlerinin

                                            belirlenmesi, yakın önerilere göre Çalışma guruplarının oluşturulması

                                            üzerinde çalıştılar.

17:00- 17:20                       Çay/Kahve arası

17:20- 18:30                       İletişim Kurma Yöntemleri ve Bilimsel Farkındalık

                                            İletişim kurmanın yolu, yordamı ve farkındalık yaratmanın incelikleri

                                             işlendi.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       (Konferans - 5)  'Fizik'teki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz'

                                            Fizik Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki önemini

                                            örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan sunum yapıldı.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:30                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu giderici uygulamalar gerçekleştirildi.

                                                    05 Şubat 2013 Salı

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 12:15                         Bilgi Merkezi ve Laboratuarlar Gezisi

                                            Katılımcılar ve proje ekibinin ÇOMÜ Birimlerindeki araştırma alt

                                            yapısı ve kullanabilecekleri olanakları yerinde görmeleri sağlandı.

12:15- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 3: Proje Önerileri Hazırlama

                                            Katılımcılar Alan danışmanları ile birlikte Çalışma gurupları olarak

                                            proje önerileri üzerinde çalıştılar.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar - 4: Proje Önerilerini Gözden Geçirme

                                            Çalışma gurupları proje önerilerini tamamlayıp Danışmanlarına

                                            onaylı malzeme listeleriyle birlikte Tuğba GÜNGÖR'e teslim edildi.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 22:30                       (Konferans-6) 'Biyoloji'deki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz' 

                                            Biyoloji Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki

                                            önemini örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan

                                            sunum yapıldı.

22:30- 23:00                       Çay/Kahve arası

23:00- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar yapıldı.

                                            06 Şubat 2013 Çarşamba

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 19:00                         ÇANAKKALE ŞEHİTLİKLER ZİYARETİ

                                            Gelibolu Tarihi Milli Parkı ve Şehitlikler ziyaret edildi.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 23:00                       Bilimsel Tarih Atölyesi

                                            Tarih Gezisi ışığında uygulamalı Tarih atölyesi gerçekleştirildi.

23:00- 23:30                       Çay/Kahve arası

23:30- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar yapıldı.

                                             07 Şubat 2013 Perşembe

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Paralel oturumlar - 5: Proje Uygulama I

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara başlamak üzere gerekli

                                            malzemeleri teslim almışlardır.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

10:30- 12:00                       Paralel oturumlar - 6: Proje Uygulama II

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir.

12:00- 14:00                       Öğle Yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 7: Proje Uygulama III

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam edeceklerdir./ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

16:30- 18:00                       Paralel oturumlar - 8: Proje Uygulama IV

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 21:50                       (Konferans-7)  'Bilim ve Teknolojideki Gelişmişliğin

                                            Matematiksel Temeli'

                                            Matematik ve Gelişmişlik ilişkileri yansıtılımıştır.

21:50- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği (Zihinsel ve Bedensel Yenilenmek)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar yapılmıştır.

                                                 08 Şubat 2013 Cuma

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Paralel oturumlar - 9: Proje Uygulama V

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

10:30- 12:00                       Paralel oturumlar - 10: Proje Uygulama VI

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam edilmiştir.

12:00- 14:00                       Öğle Yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 11: Proje Uygulama VII

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar - 12: Proje Uygulama VIII

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir.

19:00- 20:50                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:50- 22:00                       (Konferans-8) "Bilimsel Araştırmalarda Veri Değerlendirme

                                            ve İstatistiksel Analiz Yöntemleri"

                                            İstatistik ve Bilimsel Çalışmalardaki yeri işlenmiştir.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Bilim Dili Olarak TÜRKÇE, İletişim Kurma ve Tartışma

                                            Kültürü

                                            Katılımcılarla bilimsel çalışmalarda ve yayınlarda Türkçe'nin

                                            kullanılması konusunda tartışmalı atölye çalışması yapılmıştır.

                                            Katılımcılarla etkili iletişim kurma incelikleri, tartışma kültürü ve

                                            topluluk karşısında sunum yapma konularında uygulamalı çalışmalar

                                            yapılmıştır.

                                            09 Şubat 2013 Cumartesi

7:00- 8:30                           Kahvaltı

9:00- 13:00                         Çanakkale Şehir Turu

                                            Çanakkale'yi tanıtıcı şehir gezisi yapılmıştır.

13:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar 13:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama I ve Gözden Geçirme

                                            Çalışma gurupları Deneysel çalışma sonuçlarını gözden geçirip Proje

                                            Sonuç Raporunu hazırlamaya başlamışlardır.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar 14:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama II

                                            Çalışma gurupları Proje Sonuç Raporunu hazırlamaya devam

                                            etmişlerdir.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 23:39                       Paralel oturumlar - 15:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama III ve Sunum Hazırlama

                                            Çalışma gurupları Proje Sonuç Raporunu hazırlayıp Danışmanlarına

                                            onaylatarak teslim etmişler ve Power Point vb. sunum

                                            hazırlamışlardır.

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği

                                            Kapanış Değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

                                                  10 Şubat 2013 Pazar

7:00- 9:10                           Kahvaltı

9:10- 10:45                         Proje Sunumları-I

                                            Çalışma Gurupları sözcüleri Proje sonuçlarını tüm katılımcılara

                                            sunacaklar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanmıştır.

10:45- 11:10                       Çay/Kahve arası

11:10- 13:20                       Proje Sunumları-II

                                            Çalışma Gurupları sözcüleri Proje sonuçlarını tüm katılımcılara

                                            sunacaklar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanmıştır.

13:20- 14:30                       Öğle yemeği

14:30- 15:15                       Seçilmiş Proje Sunumları

                                            Alan Birincileri Çalıştay Derecelendirilmesi için tekrar sunum

                                            yapacaklar ve tüm katılımcılar değerlendirme anketini

                                            doldurmuşlardır.

15:15- 15:45                       Çalıştaydan Görüntüler

                                            Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler

                                            sunulmuştur.

15:45- 16:15                       Çalıştay Değerlendirmesi ve Proje Ekibi Anket Uygulaması

                                            Çalıştayın verimliliği ve Proje ekibinin Katılımcılar tarafından

                                            değerlendirildiği anket uygulanmıştır.

16:15- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 17:40                       Teşekkür, Katılım ve Başarı Belgelerinin dağıtılması ve

                                            KAPANIŞ!

                                            Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler

                                            sunulup belgeler dağıtılarak KAPANIŞ gerçekleştirilmiştir.

Teşekkür

Lise Öğretmenleri -Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı  (LİSE-3 (Çalıştay 2013)) (02-10.02.2013) Güzelyalı-ÇANAKKALE başarıyla tamamlanmıştır.

  • Destekleri için TÜBİTAK-BİDEB'e,
  • Katkıları için ÇOMÜ Rektörlüğü, FEF Dekanlığı, Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerine,
  • Çalıştay Katılımcısı Öğretmenlere,
  • Çalıştay Ekibine,
  • Konaklamanın gerçekleştiği İda Kale Resort Otel'e,
  • Diğer katkı sağlayanlara TEŞEKKÜR EDERİZ.

Personel Listesi

 

S.No Adı ve Soyadı Kurum Adı
  KOORDİNATÖR
1 Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DAVETLİ KONUŞMACI
2 Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ ÇOMÜ Ziraat Fak.
3 Prof. Dr. Ayşe Hümeyra BİLGE Kadir Has Üniv. FEF Matematik Böl.
4 Prof. Dr. Ahmet ERDEM ÇOMÜ FEF Fizik Böl.
5 Prof. Dr. Feray Tura KÖÇKAR Balıkesir Üniv./FEF
6 Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniv. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
7 Prof. Dr. Oğuz OKAY İTÜ FEF Kimya Böl.
8 Prof. Dr. Fehime Çakıcıoğlu ÖZKAN İYTE Mühendislik Fak. Kimya Müh. Böl.
DANIŞMAN
9 Prof. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ Uludağ Üniversitesi FEF Biyoloji Böl.
10 Prof. Dr. Salih ATEŞ Gazi Üniversitesi GEF
11 Prof. Dr. Galip OTURANÇ Selçuk Üniversitesi FF
12  Uğur DEĞİRMENCİOĞLU TÜBİTAK/TÜSSİDE (Emekli)
13 Yard. Doç. Dr. Hayri ÇAMURCU ÇOMÜ Eğitim Fakültesi
14 Doç.Dr. Vildan BİLGİN ÇOMÜ FEF Fizik Böl.
15 Doç.Dr. Osman DAYAN ÇOMÜ FEF Kimya Böl.
16 Doç.Dr. Faruk YILMAZ GYTE. FF Kimya Böl.
17 Doç.Dr. Kemal Melik TAŞKIN ÇOMÜ FEF Biyoloji Böl.
18 Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU YTÜ Kimya-Metalurji Fak. Matematik Müh. Böl.
TEKNİSYENLER
19 Araş. Gör. Sezen APAYDIN ÇOMÜ Eğitim. Fak. Böl. Doktora Öğr.
20  Selin DEMİRMEN ÇOMÜ FBE Kimya A.B.D.
21  Cumali YAŞAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
22  Hamza SUCU TUBİTAK /TÜSSİDE (Emekli)
23 Araş. Gör. Meliha Merve HIZ ÇOMÜ FBE Biyoloji A.B.D. Doktora Öğr.
24  Ulaş YABANOVA ÇOMÜ EBE BÖTE
25  Tuğba GÜNGÖR ÇOMÜ FBE Kimya A.B.D. Doktora Öğrencisi
YARDIMCI PERSONEL
26  Erdinç Ferhat GÜNGÖR Çanakkale
27  Ruhiye Nilay TEZEL ÇOMÜ FEF Kimya Böl.

 

Katılımcı Listesi

 

Lise Öğretmenleri -Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı  (LİSE-3 (Çalıştay 2013)) (02-10.02.2013)
ÇANAKKALE
Sıra No Adi Soyadı BilimDalı il_okul il Açıklama
1 ÖMER ÖZAL FİZİK YEŞİLEVLER TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ ADANA  

2

MEHMET SAİT YÜCEL

BİYOLOJİ

HÜSNÜ M. ÖZYEĞİN ANADOLU LİSESİ

ADIYAMAN

Katıldığı halde, habersiz erken terk etmiştir.

3 GÜLSÜM UYAR KİMYA Kahta Kız teknik ve Meslek Lisesi ADIYAMAN  
4 HÜSEYİN ÇİLDİR BİYOLOJİ TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi ANKARA  
5 SEVİL KÜNBET FİZİK ÖĞRETMENİ Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Özel Anadolu Meslek Lisesi ANKARA  
6 MEHMET KORUBEYİ BİYOLOJİ Özel Manavgat Koleji ANTALYA  

7

TAHİR ÇAKMAK

FİZİK

ANTALYA YUSUF ZİYA ÖNER FEN LİSESİ

ANTALYA

Katıldığı halde, habersiz erken terk etmiştir.

8 ALİ YILDIRIM KİMYA CEMİL ÖZGÜR TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BİTLİS  
9 AYLA ALGAN İNCE FİZİK ÖĞRETMENİ Özel Emine Örnek Koleji BURSA  
10 ARZU ALEMDAR KİMYA Bursa İnegöl Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi BURSA  
11 GÜRSEL VURAL BİYOLOJİ Kale Ethem Ozsoy DENİZLİ  
12 İBRAHİM YEŞİL FİZİK Erzincan Lisesi ERZİNCAN  
13 ERSİN ÇELİKBAŞ BİYOLOJİ ESKİŞEHİR MUZAFFER ÇİL ANADOLU LİSESİ ESKİŞEHİR  
14 HATİCE USLU MATEMATİK ALİ FUAT KADİRBEYOĞLU ANADOLU LİSESİ GÜMÜŞHANE  
15 LEVENT BUDAK MATEMATİK KARS FEN LİSESİ KARS  
16 MAİDE GÖKŞİN TAŞ MATEMATİK TOSYA ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KASTAMONU  
17 TÜRKER DEMİRCİ LİSE MATEMATİK MUSABEYLİ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ KİLİS  
18 PINAR ŞAHİN AVCI BİYOLOJİ Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi KOCAELİ  
19 YALÇIN TAŞDELEN FİZİK TEV Özel İnanç Türkeş Lisesi KOCAELİ  
20 TUĞBA YILMAZTÜRK KİMYA Özel Enka Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi KOCAELİ  
21 DENİZ SARAÇOĞLU BİYOLOJİ SENİHA ALİ FUAT BELGİN TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KONYA  
22 FATIMA SOYCAN KİMYA Konya Özel Enderun Liseleri KONYA  
23 FUAT GÖKÇE MATEMATİK ALİ GÜRAL LİSESİ KÜTAHYA  
24 KENAN ÇOHATUTAR BİYOLOJİ MANİSA FEN LİSESİ MANİSA  
25 ŞEYDA TAN FİZİK Gölmarmara çok programlı lisesi MANİSA  
26 YALÇIN KABAK KİMYA MANİSA FEN LİSESİ MANİSA  
27 TAYYİBAT TANER MATEMATİK DEMİRCİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ MANİSA  
28 AYŞE NEVRUZ MATEMATİK mardin anadolu imam hatip lisesi MARDİN  
29 İBRAHİM HALİL AYDIN FİZİK ÖĞRETMENİ İCLAL EKENLER KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ MERSİN  
30 BERRAK BAŞBUĞ KİMYA nevşehir merkez anadolu lisesi NEVŞEHİR  
31 TUĞBA AVCU BİYOLOJİ ÇAYELİ VAKIFBANK LİSESİ RİZE  
32 SEVİLAY KOCABAŞ BİYOLOJİ SAKARYA CEVAT AYHAN FEN LİSESİ SAKARYA  
33 MUSTAFA CAN KİMYA/ KİMYA TEKNOLOJİSİ Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi SAKARYA  
34 Dilek TÜCCAR MATEMATİK Ferizli Fikret-İsmet Aktekin Anadolu Lisesi SAKARYA  
35 NECATİ BALIKCI FİZİK ÖĞRETMENİ BAFRA FEN LİSESİ SAMSUN  
36 AHMET R. ARSLANTÜRK KİMYA Halit Narin Teknik ve E. M. Lisesi TEKİRDAĞ  
37 ÖZLEM SEVİNÇ MATEMATİK Mustafa Elmas Arıcı Anadolu Lisesi TEKİRDAĞ  
38 NADİDE ÜNAL KİMYA Erciş Anadolu İmam Hatip Lisesi VAN  

 

Planlanan Çalıştay Programı

 

                                                                TÜBİTAK-BİDEB

         Lise Öğretmenleri-Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı

                                        PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

                                                Lise-3 (Çalıştay 2013)

                                                        02 Şubat 2013 Cumartesi

14:00- 17:00                       Geliş ve Yerleşme

                                            Proje ekibi ve katılımcılar konaklamanın yapılacağı oteldeki

                                            kendilerine ayrılan odalara yerleşecektir.

17:00- 18:30                       Açılış Programı

                                            1- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 2- Amaçlar, proje ekibinin tanıtımı

                                             ve akış, 3- Protokol konuşmaları

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       Sosyal Kaynaşma-I

                                            Katılımcılar ve proje ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için

                                            uygulamalı etkinlik başlatılacaktır.

22:00- 22:15                       Çay/Kahve arası

22:15- 23:45                       Sosyal Kaynaşma-II

                                            Katılımcılar ve proje ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için

                                            uygulamalı etkinlik devam edecektir.

                                                            03 Şubat 2013 Pazar

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Ahenk: Güne Güzel Başlayalım

                                            Günün verimli geçmesi için uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

10:30- 12:00                       (Konferans-1) ‘Teknoloji Üretiminde Proje  Kültürünün

                                            Ülke kalkınmasında toplumda proje kültürünün benimsenmesi,

                                            Evrenkent-Sanayici işbirliğinin öneminin örneklemelerle işleneceği

                                            sunum yapılacaktır.

12:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 15:30                       (Konferans-2)  'Bilim, Araştırma ve Proje'

                                            Bilimsel Araştırma ve Proje konularında temel kavramlar, aşamalar

                                            tartışılıp ortak dil oluşturulmasına çalışılacaktır.

15:30- 16:00                       Çay/Kahve arası

16:00- 18:30                       Yenilik Üzerine-I

                                            İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma başlatılacaktır.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 21:30                       Paralel oturumlar - 1: Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            (Danışman Sunumları)

                                            Danışmanlar kendi araştırma konularında proje sürecini örneklerle

                                            işleyeceklerdir.

21:30- 21:45                       Çay/Kahve arası

21:45- 23:15                       Yenilik Üzerine - II

                                            İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma sürdürülecektir.

23:15- 23:59                       Akşam Etkinliği (Eğitici Film Gösterimi)

                                            Duygu, düşünce, eğitim, sabır ve sadakat birlikteliğinin yansıtıldığı

                                            film gösterimi yapılacaktır.

                                                        04 Şubat 2013 Pazartesi

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Tasarım Yaklaşımı: Varlama, Çok Yönlü Düşünme ve Ezber

                                            Bozma

                                            Katılımcılara alışkanlıklarının değiştirilmesi sürecinde çok yönlü

                                            düşünme ve ezberlerin bozulması uygulamalı olarak işlenecektir.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

10:30- 12:00                       (Konferans-3)  “Bilgiye Erişim Yolları ve Sunum Teknikleri”

                                            Bilimsel araştırmada internet kullanımı, Ulakbim, vb. bilgiye erişim

                                            konuları uygulamalı olarak işlenecek ve etkili sunum tekniklerinden

                                            bahsedilecektir.

12:00- 13:30                       Öğle yemeği

13:30- 15:00                       (Konferans-4)   ‘Kimya'daki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz’

                                            Kimya Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki önemini

                                            örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan sunum

                                            yapılacaktır.

15:00- 15:30                       Çay/Kahve arası

15:30- 17:00                       Paralel oturumlar - 2: Fizk / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Grup Oluşturma / Proje Önerileri Geliştirme I

                                            Katılımcılar alan danışmanları ile birlikte proje fikirlerinin

                                            belirlenmesi, yakın önerilere göre çalışma guruplarının

                                            oluşturulması üzerinde çalışacaklardır.

17:00- 17:30                       Çay/Kahve arası

17:30- 18:30                       İletişim Kurma Yöntemleri ve Bilimsel Farkındalık

                                            İletişim kurmanın yolu, yordamı ve farkındalık yaratmanın incelikleri

                                             işlenecektir.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       (Konferans - 5)  'Fizik'teki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz'

                                            Fizik araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki önemini

                                            örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan sunum

                                            yapılacaktır.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu giderici uygulamalar yapılacaktır.

                                                             05 Şubat 2013 Salı

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 12:00                         Bilgi Merkezi ve Laboratuarlar Gezisi

                                            Katılımcılar ve proje ekibinin ÇOMÜ birimlerindeki araştırma alt

                                            yapısı ve kullanabilecekleri olanakları yerinde görmeleri

12:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 3: Proje Önerileri Hazırlama

                                            Katılımcılar alan danışmanları ile birlikte çalışma grupları olarak

                                            proje önerilerini hazırlayacaklardır.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar - 4: Proje Önerilerini Gözden Geçirme

                                            Çalışma grupları proje önerilerini tamamlayıp danışmanlarına

                                            onaylı malzeme listeleriyle birlikte Tuğba GÜNGÖR'e teslim etmiş olacaklardır.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 22:30                       (Konferans-6) 'Biyoloji'deki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz' 

                                            Biyoloji Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki

                                            önemini örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan

                                            sunum yapılacaktır.

22:30- 23:00                       Çay/Kahve arası

23:00- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar

                                                        06 Şubat 2013 Çarşamba

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 18:30                         ÇANAKKALE ŞEHİTLİKLER ZİYARETİ

                                            Gelibolu Tarihi Milli Parkı ve Şehitlikler ziyaret edilecektir.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:30                       Bilimsel Tarih Atölyesi

                                            Tarih gezisi ışığında uygulamalı tarih atölyesi gerçekleştirilecektir.

22:30- 23:00                       Çay/Kahve arası

23:00- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar


 

 

                                                        07 Şubat 2013 Perşembe

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Paralel oturumlar - 5: Proje Uygulama I

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara başlamak üzere gerekli

                                            malzemeleri teslim alacaklardır ( ÇOMÜ FEF Laboratuvarları ).

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

10:30- 12:00                       Paralel oturumlar - 6: Proje Uygulama II

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 7: Proje Uygulama III

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

16:30- 18:30                       Paralel oturumlar - 8: Proje Uygulama IV

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       (Konferans-7)  'Bilim ve Teknolojideki Gelişmişliğin

                                            Matematiksel Temeli'

                                            Matematik ve gelişmişlik ilişkileri yansıtılacaktır.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği (Zihinsel ve Bedensel Yenilenmek)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar

                                                           08 Şubat 2013 Cuma

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Paralel oturumlar - 9: Proje Uygulama V

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

10:30- 12:00                       Paralel oturumlar - 10: Proje Uygulama VI

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 11: Proje Uygulama VII

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

16:30- 18:30                       Paralel oturumlar - 12: Proje Uygulama VIII

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       (Konferans-8) "Bilimsel Araştırmalarda Veri Değerlendirme

                                            ve İstatistiksel Analiz Yöntemleri"

                                            İstatistik ve Bilimsel Çalışmalardaki yeri işlenecektir.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

22:30- 23:59                       Bilim Dili Olarak TÜRKÇE , İletişim Kurma ve Tartışma

                                            Kültürü

                                            Katılımcılarla bilimsel çalışmalarda ve yayınlarda Türkçe'nin

                                            kullanılması konusunda tartışmalı atölye çalışması yapılacaktır.

                                            Katılımcılarla etkili iletişim kurma incelikleri, tartışma kültürü ve

                                            topluluk karşısında sunum yapma konularında uygulamalı

                                            çalışmalar yapılacaktır.


 

                                                        09 Şubat 2013 Cumartesi

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 12:00                         Çanakkale Şehir Turu

                                            Çanakkale'yi tanıtıcı şehir gezisi yapılacaktır.

12:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar 13:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama I ve Gözden Geçirme

                                            Çalışma grupları deneysel çalışma sonuçlarını gözden geçirip proje

                                            sonuç raporunu hazırlamaya başlayacaklardır.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar 14:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama II

                                            Çalışma gurupları proje sonuç raporunu hazırlamaya devam

                                            edeceklerdir.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 22:30                       Paralel oturumlar - 15:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama III ve Sunum Hazırlama

                                            Çalışma grupları proje sonuç raporunu hazırlayıp danışmanlarına

                                            onaylatarak teslim edecekler ve Power Point vb. sunum

                                            hazırlayacaklardır.

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği

                                                            10 Şubat 2013 Pazar

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:30                         Proje Sunumları-I

                                            Çalışma grupları sözcüleri proje sonuçlarını tüm katılımcılara

                                            sunacaklar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanacaktır.

10:30- 10:45                       Çay/Kahve arası

10:45- 12:30                       Proje Sunumları-II

                                            Çalışma grupları sözcüleri proje sonuçlarını tüm katılımcılara

                                            sunacaklar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanacaktır.

12:30- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 15:00                       Seçilmiş Proje Sunumları

                                            Alan Birincileri, çalıştay derecelendirilmesi için tekrar sunum

                                            yapacaklar ve tüm katılımcılar değerlendirme anketi

15:00- 15:30                       Çalıştaydan Görüntüler

                                            Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler

                                            sunulacaktır.

15:30- 16:15                       Çalıştay Değerlendirmesi ve Proje Ekibi Anket Uygulaması

                                            Çalıştayın verimliliği ve proje ekibinin katılımcılar tarafından

                                            değerlendirildiği anket uygulanacaktır.

16:15- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 18:00                       Teşekkür, Katılım ve Başarı Belgelerinin dağıtılması ve

                                            KAPANIŞ!

                                            Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler

                                            sunulup belgeler dağıtılarak KAPANIŞ gerçekleştirilecektir.

Çalıştayın Yeri

Çanakkale Güzelyalı İda Kale Resort Otel

 

2011 Çalıştayın Yeri.
Powered by Joomla 1.7 Templates and cheap hosting