Planlanan Çalıştay Programı

Yazdır
Kategori: Lise3
Yayın Tarihi

 

                                                                TÜBİTAK-BİDEB

         Lise Öğretmenleri-Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı

                                        PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

                                                Lise-3 (Çalıştay 2013)

                                                        02 Şubat 2013 Cumartesi

14:00- 17:00                       Geliş ve Yerleşme

                                            Proje ekibi ve katılımcılar konaklamanın yapılacağı oteldeki

                                            kendilerine ayrılan odalara yerleşecektir.

17:00- 18:30                       Açılış Programı

                                            1- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 2- Amaçlar, proje ekibinin tanıtımı

                                             ve akış, 3- Protokol konuşmaları

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       Sosyal Kaynaşma-I

                                            Katılımcılar ve proje ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için

                                            uygulamalı etkinlik başlatılacaktır.

22:00- 22:15                       Çay/Kahve arası

22:15- 23:45                       Sosyal Kaynaşma-II

                                            Katılımcılar ve proje ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için

                                            uygulamalı etkinlik devam edecektir.

                                                            03 Şubat 2013 Pazar

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Ahenk: Güne Güzel Başlayalım

                                            Günün verimli geçmesi için uygulamalı çalışmalar yapılacaktır.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

10:30- 12:00                       (Konferans-1) ‘Teknoloji Üretiminde Proje  Kültürünün

                                            Ülke kalkınmasında toplumda proje kültürünün benimsenmesi,

                                            Evrenkent-Sanayici işbirliğinin öneminin örneklemelerle işleneceği

                                            sunum yapılacaktır.

12:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 15:30                       (Konferans-2)  'Bilim, Araştırma ve Proje'

                                            Bilimsel Araştırma ve Proje konularında temel kavramlar, aşamalar

                                            tartışılıp ortak dil oluşturulmasına çalışılacaktır.

15:30- 16:00                       Çay/Kahve arası

16:00- 18:30                       Yenilik Üzerine-I

                                            İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma başlatılacaktır.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 21:30                       Paralel oturumlar - 1: Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            (Danışman Sunumları)

                                            Danışmanlar kendi araştırma konularında proje sürecini örneklerle

                                            işleyeceklerdir.

21:30- 21:45                       Çay/Kahve arası

21:45- 23:15                       Yenilik Üzerine - II

                                            İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma sürdürülecektir.

23:15- 23:59                       Akşam Etkinliği (Eğitici Film Gösterimi)

                                            Duygu, düşünce, eğitim, sabır ve sadakat birlikteliğinin yansıtıldığı

                                            film gösterimi yapılacaktır.

                                                        04 Şubat 2013 Pazartesi

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Tasarım Yaklaşımı: Varlama, Çok Yönlü Düşünme ve Ezber

                                            Bozma

                                            Katılımcılara alışkanlıklarının değiştirilmesi sürecinde çok yönlü

                                            düşünme ve ezberlerin bozulması uygulamalı olarak işlenecektir.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

10:30- 12:00                       (Konferans-3)  “Bilgiye Erişim Yolları ve Sunum Teknikleri”

                                            Bilimsel araştırmada internet kullanımı, Ulakbim, vb. bilgiye erişim

                                            konuları uygulamalı olarak işlenecek ve etkili sunum tekniklerinden

                                            bahsedilecektir.

12:00- 13:30                       Öğle yemeği

13:30- 15:00                       (Konferans-4)   ‘Kimya'daki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz’

                                            Kimya Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki önemini

                                            örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan sunum

                                            yapılacaktır.

15:00- 15:30                       Çay/Kahve arası

15:30- 17:00                       Paralel oturumlar - 2: Fizk / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Grup Oluşturma / Proje Önerileri Geliştirme I

                                            Katılımcılar alan danışmanları ile birlikte proje fikirlerinin

                                            belirlenmesi, yakın önerilere göre çalışma guruplarının

                                            oluşturulması üzerinde çalışacaklardır.

17:00- 17:30                       Çay/Kahve arası

17:30- 18:30                       İletişim Kurma Yöntemleri ve Bilimsel Farkındalık

                                            İletişim kurmanın yolu, yordamı ve farkındalık yaratmanın incelikleri

                                             işlenecektir.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       (Konferans - 5)  'Fizik'teki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz'

                                            Fizik araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki önemini

                                            örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan sunum

                                            yapılacaktır.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu giderici uygulamalar yapılacaktır.

                                                             05 Şubat 2013 Salı

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 12:00                         Bilgi Merkezi ve Laboratuarlar Gezisi

                                            Katılımcılar ve proje ekibinin ÇOMÜ birimlerindeki araştırma alt

                                            yapısı ve kullanabilecekleri olanakları yerinde görmeleri

12:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 3: Proje Önerileri Hazırlama

                                            Katılımcılar alan danışmanları ile birlikte çalışma grupları olarak

                                            proje önerilerini hazırlayacaklardır.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar - 4: Proje Önerilerini Gözden Geçirme

                                            Çalışma grupları proje önerilerini tamamlayıp danışmanlarına

                                            onaylı malzeme listeleriyle birlikte Tuğba GÜNGÖR'e teslim etmiş olacaklardır.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 22:30                       (Konferans-6) 'Biyoloji'deki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz' 

                                            Biyoloji Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki

                                            önemini örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan

                                            sunum yapılacaktır.

22:30- 23:00                       Çay/Kahve arası

23:00- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar

                                                        06 Şubat 2013 Çarşamba

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 18:30                         ÇANAKKALE ŞEHİTLİKLER ZİYARETİ

                                            Gelibolu Tarihi Milli Parkı ve Şehitlikler ziyaret edilecektir.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:30                       Bilimsel Tarih Atölyesi

                                            Tarih gezisi ışığında uygulamalı tarih atölyesi gerçekleştirilecektir.

22:30- 23:00                       Çay/Kahve arası

23:00- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar


 

 

                                                        07 Şubat 2013 Perşembe

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Paralel oturumlar - 5: Proje Uygulama I

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara başlamak üzere gerekli

                                            malzemeleri teslim alacaklardır ( ÇOMÜ FEF Laboratuvarları ).

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

10:30- 12:00                       Paralel oturumlar - 6: Proje Uygulama II

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 7: Proje Uygulama III

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

16:30- 18:30                       Paralel oturumlar - 8: Proje Uygulama IV

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       (Konferans-7)  'Bilim ve Teknolojideki Gelişmişliğin

                                            Matematiksel Temeli'

                                            Matematik ve gelişmişlik ilişkileri yansıtılacaktır.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği (Zihinsel ve Bedensel Yenilenmek)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar

                                                           08 Şubat 2013 Cuma

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Paralel oturumlar - 9: Proje Uygulama V

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

10:30- 12:00                       Paralel oturumlar - 10: Proje Uygulama VI

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 11: Proje Uygulama VII

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

16:30- 18:30                       Paralel oturumlar - 12: Proje Uygulama VIII

                                            Çalışma grupları deneysel çalışmalara devam edeceklerdir (ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları).

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       (Konferans-8) "Bilimsel Araştırmalarda Veri Değerlendirme

                                            ve İstatistiksel Analiz Yöntemleri"

                                            İstatistik ve Bilimsel Çalışmalardaki yeri işlenecektir.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

22:30- 23:59                       Bilim Dili Olarak TÜRKÇE , İletişim Kurma ve Tartışma

                                            Kültürü

                                            Katılımcılarla bilimsel çalışmalarda ve yayınlarda Türkçe'nin

                                            kullanılması konusunda tartışmalı atölye çalışması yapılacaktır.

                                            Katılımcılarla etkili iletişim kurma incelikleri, tartışma kültürü ve

                                            topluluk karşısında sunum yapma konularında uygulamalı

                                            çalışmalar yapılacaktır.


 

                                                        09 Şubat 2013 Cumartesi

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 12:00                         Çanakkale Şehir Turu

                                            Çanakkale'yi tanıtıcı şehir gezisi yapılacaktır.

12:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar 13:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama I ve Gözden Geçirme

                                            Çalışma grupları deneysel çalışma sonuçlarını gözden geçirip proje

                                            sonuç raporunu hazırlamaya başlayacaklardır.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar 14:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama II

                                            Çalışma gurupları proje sonuç raporunu hazırlamaya devam

                                            edeceklerdir.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 22:30                       Paralel oturumlar - 15:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama III ve Sunum Hazırlama

                                            Çalışma grupları proje sonuç raporunu hazırlayıp danışmanlarına

                                            onaylatarak teslim edecekler ve Power Point vb. sunum

                                            hazırlayacaklardır.

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği

                                                            10 Şubat 2013 Pazar

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:30                         Proje Sunumları-I

                                            Çalışma grupları sözcüleri proje sonuçlarını tüm katılımcılara

                                            sunacaklar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanacaktır.

10:30- 10:45                       Çay/Kahve arası

10:45- 12:30                       Proje Sunumları-II

                                            Çalışma grupları sözcüleri proje sonuçlarını tüm katılımcılara

                                            sunacaklar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanacaktır.

12:30- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 15:00                       Seçilmiş Proje Sunumları

                                            Alan Birincileri, çalıştay derecelendirilmesi için tekrar sunum

                                            yapacaklar ve tüm katılımcılar değerlendirme anketi

15:00- 15:30                       Çalıştaydan Görüntüler

                                            Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler

                                            sunulacaktır.

15:30- 16:15                       Çalıştay Değerlendirmesi ve Proje Ekibi Anket Uygulaması

                                            Çalıştayın verimliliği ve proje ekibinin katılımcılar tarafından

                                            değerlendirildiği anket uygulanacaktır.

16:15- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 18:00                       Teşekkür, Katılım ve Başarı Belgelerinin dağıtılması ve

                                            KAPANIŞ!

                                            Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler

                                            sunulup belgeler dağıtılarak KAPANIŞ gerçekleştirilecektir.

2011 Planlanan Çalıştay Programı.
Powered by Joomla 1.7 Templates and cheap hosting