Gerçekleşen Programı

Yazdır
Kategori: Lise3
Yayın Tarihi

 

                                                               TÜBİTAK-BİDEB

                Lise Öğretmenleri-Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı

                                                            (LİSE-3 [Çalıştay 2013])

                                           PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

                                   Gerçekleşen Çalıştay Çalışma Programı

                                                     Lise-3 (Çalıştay 2013)

                                            02 Şubat 2013 Cumartesi

14:00- 17:30                       Geliş ve Yerleşme

                                            Proje ekibi ve Katılımcılar Konaklamanın yapılacağı Oteldeki

                                            kendilerine ayrılan odalara yerleştiler.

17:30- 18:15                       Açılış Programı

                                            1- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 2- Amaçlar, proje ekibinin tanıtımı

                                            ve akış, 3- Protokol Konuşmaları yapıldı.

18:15- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

                                            Akşam yemeği ve serbest zaman gerçekleştirildi.

20:30- 22:00                       Sosyal Kaynaşma-I

                                            Katılımcılar ve Proje Ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için

                                            uygulamalı etkinlik gerçekleştirldi.

22:00- 22:20                       Çay/Kahve arası

22:20- 23:15                       Sosyal Kaynaşma-II

                                            Katılımcılar ve Proje Ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için

                                            uygulamalı etkinlikler yapılmıştır.

                                                  03 Şubat 2013 Pazar

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Ahenk: Güne Güzel Başlayalım

                                            Günün verimli geçmesi için uygulamalı çalışmalar yapılmıştır.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

10:30- 12:10                       (Konferans-1) ‘Teknoloji Üretiminde Proje  Kültürünün

                                             Prof. Dr. Fehime Çakıcıoğlu Özkan tarafından ülke kalkınmasında

                                            toplumda proje kültürünün benimsenmesi, Evrenkent-Sanayici

                                            işbirliğinin öneminin örneklemelerle işlendiği sunum yapılmıştır.

12:10- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 15:25                       (Konferans-2)  'Bilim, Araştırma ve Proje'

                                            Prof. Dr. Mehmet AY tarafından Bilimsel Araştırma ve Proje

                                            konularında temel kavramlar, aşamalar tartışılıp ortak dil

                                            oluşturulmasına yönelik sunum gerçekleştirilmiştir.

15:25- 16:00                       Çay/Kahve arası

16:00- 18:30                       Yenilik Üzerine-I

                                            İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma yapılmıştır.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       Paralel oturumlar - 1: Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            (Danışman Sunumları)

                                            Alan danışmanları kendi araştırma konularında proje sürecini

                                            örneklerle işlemişlerdir.

21:45- 23:15                       Yenilik Üzerine - II

                                            İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma  devam ettirilmiştir.

22:00- 22:10                       Çay/Kahve arası

23:15- 23:59                       Akşam Etkinliği (Eğitici Film Gösterimi)

                                            Duygu, düşünce, eğitim, sabır ve sadakat birlikteliğinin yansıtıldığı

                                            film gösterimi (Black) yapılmıştır.

                                             04 Şubat 2013 Pazartesi

8:00- 9:00                           Kahvaltı

9:00- 9:50                           Tasarım Yaklaşımı: Varlama, Çok Yönlü Düşünme ve Ezber

                                            Bozma

                                            Katılımcılara alışkanlıklarının değiştirilmesi sürecinde çok yönlü

                                            düşünme ve ezberlerin bozulması uygulamalı olarak işlendi.

9:50- 10:30                         Çay/Kahve arası

10:30- 12:00                       (Konferans-3)  “Bilgiye Erişim Yolları ve Sunum Teknikleri”

                                            Bilimsel Araştırmada İnternet kullanımı, Ulakbim, vb. Bilgiye erişim

                                            konuları uygulamalı olarak işlenecek ve Etkili sunum tekniklerinden

                                            bahsedildi.

12:00- 13:30                       Öğle yemeği

13:30- 15:15                       (Konferans-4)   ‘Kimya'daki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz’

                                            Kimya Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki

                                            önemini örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan

                                            sunum yapıldı.

15:15- 15:30                       Çay/Kahve arası

15:30- 17:00                       Paralel oturumlar - 2: Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Grup Oluşturma / Proje Önerileri Geliştirme I

                                            Katılımcılar Alan danışmanları ile birlikte proje fikirlerinin

                                            belirlenmesi, yakın önerilere göre Çalışma guruplarının oluşturulması

                                            üzerinde çalıştılar.

17:00- 17:20                       Çay/Kahve arası

17:20- 18:30                       İletişim Kurma Yöntemleri ve Bilimsel Farkındalık

                                            İletişim kurmanın yolu, yordamı ve farkındalık yaratmanın incelikleri

                                             işlendi.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       (Konferans - 5)  'Fizik'teki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz'

                                            Fizik Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki önemini

                                            örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan sunum yapıldı.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:30                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu giderici uygulamalar gerçekleştirildi.

                                                    05 Şubat 2013 Salı

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 12:15                         Bilgi Merkezi ve Laboratuarlar Gezisi

                                            Katılımcılar ve proje ekibinin ÇOMÜ Birimlerindeki araştırma alt

                                            yapısı ve kullanabilecekleri olanakları yerinde görmeleri sağlandı.

12:15- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 3: Proje Önerileri Hazırlama

                                            Katılımcılar Alan danışmanları ile birlikte Çalışma gurupları olarak

                                            proje önerileri üzerinde çalıştılar.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar - 4: Proje Önerilerini Gözden Geçirme

                                            Çalışma gurupları proje önerilerini tamamlayıp Danışmanlarına

                                            onaylı malzeme listeleriyle birlikte Tuğba GÜNGÖR'e teslim edildi.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 22:30                       (Konferans-6) 'Biyoloji'deki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz' 

                                            Biyoloji Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki

                                            önemini örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan

                                            sunum yapıldı.

22:30- 23:00                       Çay/Kahve arası

23:00- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar yapıldı.

                                            06 Şubat 2013 Çarşamba

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 19:00                         ÇANAKKALE ŞEHİTLİKLER ZİYARETİ

                                            Gelibolu Tarihi Milli Parkı ve Şehitlikler ziyaret edildi.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 23:00                       Bilimsel Tarih Atölyesi

                                            Tarih Gezisi ışığında uygulamalı Tarih atölyesi gerçekleştirildi.

23:00- 23:30                       Çay/Kahve arası

23:30- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar yapıldı.

                                             07 Şubat 2013 Perşembe

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Paralel oturumlar - 5: Proje Uygulama I

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara başlamak üzere gerekli

                                            malzemeleri teslim almışlardır.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

10:30- 12:00                       Paralel oturumlar - 6: Proje Uygulama II

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir.

12:00- 14:00                       Öğle Yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 7: Proje Uygulama III

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam edeceklerdir./ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

16:30- 18:00                       Paralel oturumlar - 8: Proje Uygulama IV

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 21:50                       (Konferans-7)  'Bilim ve Teknolojideki Gelişmişliğin

                                            Matematiksel Temeli'

                                            Matematik ve Gelişmişlik ilişkileri yansıtılımıştır.

21:50- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği (Zihinsel ve Bedensel Yenilenmek)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar yapılmıştır.

                                                 08 Şubat 2013 Cuma

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Paralel oturumlar - 9: Proje Uygulama V

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

10:30- 12:00                       Paralel oturumlar - 10: Proje Uygulama VI

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam edilmiştir.

12:00- 14:00                       Öğle Yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar - 11: Proje Uygulama VII

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

                                            ÇOMÜ FEF Birimleri

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar - 12: Proje Uygulama VIII

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir.

19:00- 20:50                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:50- 22:00                       (Konferans-8) "Bilimsel Araştırmalarda Veri Değerlendirme

                                            ve İstatistiksel Analiz Yöntemleri"

                                            İstatistik ve Bilimsel Çalışmalardaki yeri işlenmiştir.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Bilim Dili Olarak TÜRKÇE, İletişim Kurma ve Tartışma

                                            Kültürü

                                            Katılımcılarla bilimsel çalışmalarda ve yayınlarda Türkçe'nin

                                            kullanılması konusunda tartışmalı atölye çalışması yapılmıştır.

                                            Katılımcılarla etkili iletişim kurma incelikleri, tartışma kültürü ve

                                            topluluk karşısında sunum yapma konularında uygulamalı çalışmalar

                                            yapılmıştır.

                                            09 Şubat 2013 Cumartesi

7:00- 8:30                           Kahvaltı

9:00- 13:00                         Çanakkale Şehir Turu

                                            Çanakkale'yi tanıtıcı şehir gezisi yapılmıştır.

13:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar 13:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama I ve Gözden Geçirme

                                            Çalışma gurupları Deneysel çalışma sonuçlarını gözden geçirip Proje

                                            Sonuç Raporunu hazırlamaya başlamışlardır.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar 14:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama II

                                            Çalışma gurupları Proje Sonuç Raporunu hazırlamaya devam

                                            etmişlerdir.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 23:39                       Paralel oturumlar - 15:  Fizik / Kimya / Biyoloji / Matematik

                                            Proje Raporlama III ve Sunum Hazırlama

                                            Çalışma gurupları Proje Sonuç Raporunu hazırlayıp Danışmanlarına

                                            onaylatarak teslim etmişler ve Power Point vb. sunum

                                            hazırlamışlardır.

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği

                                            Kapanış Değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

                                                  10 Şubat 2013 Pazar

7:00- 9:10                           Kahvaltı

9:10- 10:45                         Proje Sunumları-I

                                            Çalışma Gurupları sözcüleri Proje sonuçlarını tüm katılımcılara

                                            sunacaklar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanmıştır.

10:45- 11:10                       Çay/Kahve arası

11:10- 13:20                       Proje Sunumları-II

                                            Çalışma Gurupları sözcüleri Proje sonuçlarını tüm katılımcılara

                                            sunacaklar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanmıştır.

13:20- 14:30                       Öğle yemeği

14:30- 15:15                       Seçilmiş Proje Sunumları

                                            Alan Birincileri Çalıştay Derecelendirilmesi için tekrar sunum

                                            yapacaklar ve tüm katılımcılar değerlendirme anketini

                                            doldurmuşlardır.

15:15- 15:45                       Çalıştaydan Görüntüler

                                            Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler

                                            sunulmuştur.

15:45- 16:15                       Çalıştay Değerlendirmesi ve Proje Ekibi Anket Uygulaması

                                            Çalıştayın verimliliği ve Proje ekibinin Katılımcılar tarafından

                                            değerlendirildiği anket uygulanmıştır.

16:15- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 17:40                       Teşekkür, Katılım ve Başarı Belgelerinin dağıtılması ve

                                            KAPANIŞ!

                                            Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler

                                            sunulup belgeler dağıtılarak KAPANIŞ gerçekleştirilmiştir.

2011 Çalıştay Gerçekleşen Programı.
Powered by Joomla 1.7 Templates and cheap hosting