Personel Listesi

Yazdır
Kategori: Lise3
Yayın Tarihi

 

S.No Adı ve Soyadı Kurum Adı
  KOORDİNATÖR
1 Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DAVETLİ KONUŞMACI
2 Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ ÇOMÜ Ziraat Fak.
3 Prof. Dr. Ayşe Hümeyra BİLGE Kadir Has Üniv. FEF Matematik Böl.
4 Prof. Dr. Ahmet ERDEM ÇOMÜ FEF Fizik Böl.
5 Prof. Dr. Feray Tura KÖÇKAR Balıkesir Üniv./FEF
6 Doç. Dr. Mustafa SÖZBİLİR Atatürk Üniv. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi
7 Prof. Dr. Oğuz OKAY İTÜ FEF Kimya Böl.
8 Prof. Dr. Fehime Çakıcıoğlu ÖZKAN İYTE Mühendislik Fak. Kimya Müh. Böl.
DANIŞMAN
9 Prof. Dr. Gürcan GÜLERYÜZ Uludağ Üniversitesi FEF Biyoloji Böl.
10 Prof. Dr. Salih ATEŞ Gazi Üniversitesi GEF
11 Prof. Dr. Galip OTURANÇ Selçuk Üniversitesi FF
12  Uğur DEĞİRMENCİOĞLU TÜBİTAK/TÜSSİDE (Emekli)
13 Yard. Doç. Dr. Hayri ÇAMURCU ÇOMÜ Eğitim Fakültesi
14 Doç.Dr. Vildan BİLGİN ÇOMÜ FEF Fizik Böl.
15 Doç.Dr. Osman DAYAN ÇOMÜ FEF Kimya Böl.
16 Doç.Dr. Faruk YILMAZ GYTE. FF Kimya Böl.
17 Doç.Dr. Kemal Melik TAŞKIN ÇOMÜ FEF Biyoloji Böl.
18 Prof. Dr. Nazmiye YAHNİOĞLU YTÜ Kimya-Metalurji Fak. Matematik Müh. Böl.
TEKNİSYENLER
19 Araş. Gör. Sezen APAYDIN ÇOMÜ Eğitim. Fak. Böl. Doktora Öğr.
20  Selin DEMİRMEN ÇOMÜ FBE Kimya A.B.D.
21  Cumali YAŞAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
22  Hamza SUCU TUBİTAK /TÜSSİDE (Emekli)
23 Araş. Gör. Meliha Merve HIZ ÇOMÜ FBE Biyoloji A.B.D. Doktora Öğr.
24  Ulaş YABANOVA ÇOMÜ EBE BÖTE
25  Tuğba GÜNGÖR ÇOMÜ FBE Kimya A.B.D. Doktora Öğrencisi
YARDIMCI PERSONEL
26  Erdinç Ferhat GÜNGÖR Çanakkale
27  Ruhiye Nilay TEZEL ÇOMÜ FEF Kimya Böl.

 

2011 Personel Listesi.
Powered by Joomla 1.7 Templates and cheap hosting