E-Haber

LİSE ÖĞRETMENLERİ -FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK-PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4, ÇALIŞTAY 2014)  YAPILDI.

 

TÜBİTAK-BİDEB tarafından düzenlenmekte olan Liseler Arası Araştırma Projesi Yarışmalarına katılacak öğrencilere danışmanlık yapacak öğretmenlerimize Proje Danışmanlığı Eğitimi vermek amacıyla; “Lise Öğretmenleri -Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı” TÜBİTAK-BİDEB desteği ile 25 Ocak-02 Şubat 2014 tarihleri arasında, ÇOMÜ Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Organik Kimya Anabilim Dalı Başkanı, Prof. Dr. Mehmet AY koordinatörlüğünde, Çanakkale İda-Kale Resort Otelde gerçekleştirilmiştir.

 

Araştırma Projesi Eğitimi Çalıştayı, 25 farklı ilden toplam 40 gönüllü katılımcı ile birlikte, 8 alan danışmanı, 8 davetli konuşmacı, 2 sosyal bilim danışmanı ve 7 teknisyen ve 2 yardımcı personel gerçekleştirilmiştir.

 

Sekiz gece-dokuz gündüz süren çalıştay boyunca katılımcılara, araştırma projesi hazırlanmasında izlemeleri gereken yol konusunda, uygulamalı bilgiler verilerek, proje hazırlama sürecinin yaşatılarak öğretilmesi amaçlanmıştır. Yoğun bir çalışma ve eğitimin yer aldığı çalıştay süresince katılımcılar, ikili guruplar oluşturmuşlardır. Çanakkale Onsekiz Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümü Laboratuarlarında, çalıştaya katılan akademisyenlerin danışmanlığında tasarladıkları 20 projenin deneysel-uygulamalı çalışmalarını gerçekleştirdiler.

 

Çalıştay süresince, “Araştırma Projesi Eğitimi” dışında uzman eğitmenler yönetiminde, ”Güne Güzel Başlayalım, Yenilik Üzerine, Varlama, Çok Yönlü Düşünme ve Ezber Bozma, İletişim Kurma Yöntemleri ve Bilimsel Farkındalık, Bilim Dili Olarak Türkçe, Bilimsel Tarih Atölyesi“ gibi uygulamalı etkinlikler de yapılmıştır. Ayrıca ÇOMÜ kütüphanesi, FEF laboratuarları ve ÇOBİLTUM Merkez Laboratuarı inceleme gezileri ile, Gelibolu tarihi yarımadası Şehitlikler ziyareti ve Çanakkale şehir merkezi tarihi ve kültürel tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda “Yıldızların Döndürülmesi ile Oluşan Cisimlerin Hacimleri” konulu matematik projesi ile Grup YILDIZ (İbrahim KARAPÜR/Düzce Fen Lisesi ve Sıddıka ÖCAL/Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi) çalıştay birincisi, “Kolonyada Metanol Tespiti” konulu kimya projesi ile Grup MARMARA (Cansu BATTAL/Özel Emine Örnek Anadolu Lisesi ve Ufuk MUTLU/Adapazarı Enka Okulları) çalıştay ikincisi, “Ev Yapımı ve Endüstriyel Üretim Yoğurtlarda pH ve Probiyotiklik İlişkisi” konulu biyoloji proje ile Grup 2K (Umut GÖNEN/Kocasinan Ahmet Eren Anadolu Lisesi ve Tuncay ŞAKİR/ Kırşehir Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi) çalıştay üçüncüsü olmuştur.

Gerçekleşen Program

                                                               TÜBİTAK-BİDEB

                Lise Öğretmenleri-Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı

                                                            (LİSE-4 [Çalıştay 2014])

                                           PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

                                   Gerçekleşen Çalıştay Çalışma Programı

                                                     Lise-4 (Çalıştay 2014)

                                            25 Ocak 2014 Cumartesi

14:00- 17:10                       Geliş ve Yerleşme

                                            Proje ekibi ve Katılımcılar Konaklamanın yapılacağı Oteldeki

                                            kendilerine ayrılan odalara yerleştiler.

17:10- 18:20                       Açılış Programı

                                            1- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 2- Amaçlar, proje ekibinin tanıtımı

                                            ve akış, 3- Protokol Konuşmaları yapıldı.

18:20- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       Sosyal Kaynaşma-I

                                            Katılımcılar ve Proje Ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için

                                            uygulamalı etkinlik başlatılmıştır.

22:00- 22:15                       Çay/Kahve arası

22:15- 23:15                       Sosyal Kaynaşma-II

                                            Katılımcılar ve Proje Ekibinin ortama alışıp kaynaşmaları için

                                            uygulamalı etkinliklere devam edildi.

 

                                                  26 Ocak 2014 Pazar

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Ahenk: Güne Güzel Başlayalım

                                            Günün verimli geçmesi için uygulamalı çalışmalar yapılmıştır.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

10:30- 12:00                       (Konferans-1) ‘Teknoloji Üretiminde Proje  Kültürünün

                                            Ülke kalkınmasında toplumda proje kültürünün benimsenmesi,

                                            Evrenkent-Sanayici işbirliğinin öneminin örneklemelerle işleneceği

                                            sunum yapılmıştır.

12:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 15:30                       (Konferans-2)  'Bilim, Araştırma ve Proje'

                                            Bilimsel Araştırma ve Proje konularında temel kavramlar, aşamalar

                                            tartışılıp ortak dil oluşturulmasına çalışılmıştır.

15:30- 16:00                       Çay/Kahve arası

16:00- 18:00                       Yenilik Üzerine-I

                                            İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma başlatılmıştır.

18:00- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       Paralel oturumlar 1:    Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik

                                            (Danışman Sunumları)

                                            Danışmanlar kendi araştırma konularında proje sürecini örneklerle

                                            işlemişlerdir.

22:00- 22:15                       Çay/Kahve arası

22:15- 23:40                       Yenilik Üzerine II

                                            İcat ve Mucitlik üzerine uygulamalı çalışma sürdürülmüştür.

23:40- 23:59                       Akşam Etkinliği (Eğitici Film Gösterimi)

                                            Duygu, düşünce, eğitim, sabır ve sadakat birlikteliğinin yansıtıldığı

                                            film gösterimi yapılmıştır.

 

                                              27 Ocak 2014 Pazartesi

7:00- 8:30                           Kahvaltı

8:30- 10:00                         Tasarım Yaklaşımı: Varlama, Çok Yönlü Düşünme ve Ezber

                                            Bozma

                                             Katılımcılara alışkanlıklarının değiştirilmesi sürecinde çok yönlü

                                            düşünme ve ezberlerin bozulması uygulamalı olarak işlenmiştir.

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

10:30- 12:00                       (Konferans-3)  “Bilgiye Erişim Yolları ve Sunum Teknikleri”

                                            Bilimsel Araştırmada İnternet kullanımı, Ulakbim, vb. Bilgiye erişim

                                            konuları uygulamalı olarak işlenerek ve Etkili sunum tekniklerinden

                                            bahsedilmiştir.

12:00- 13:30                       Öğle yemeği

13:30- 15:00                       (Konferans-4)   'Biyoloji'deki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz' 

                                            Biyoloji Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki

                                            önemini örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan

                                            sunum yapılmıştır.

15:00- 15:30                       Çay/Kahve arası

15:30- 17:15                       "Paralel oturumlar 2:Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik

                                            Gurup Oluşturma/Proje Önerileri Geliştirme I"

                                            Katılımcılar Alan danışmanları ile birlikte proje fikirlerinin

                                            belirlenmesi, yakın önerilere göre Çalışma guruplarının oluşturulması

                                            üzerinde çalışmıştır.

17:15- 17:30                       Mola

17:30- 18:30                       İletişim Kurma Yöntemleri ve Bilimsel Farkındalık

                                            İletişim kurmanın yolu, yordamı ve farkındalık yaratmanın incelikleri

                                             işlenmiştir.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       (Konferans-5)  'Fizik'teki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz'

                                            Fizik Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki önemini

                                            örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan sunum

                                            yapılmıştır.

 

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu giderici uygulamalar yapılmıştır.

                                                     28 Ocak 2014 Salı

7:00- 9:00                           Kahvaltı

9:00- 12:15                         Bilgi Merkezi ve Laboratuarlar İncelemesi

                                            Katılımcılar ve proje ekibinin ÇOMÜ Birimlerindeki araştırma alt

                                            yapısı ve kullanabilecekleri olanakları yerinde görmeleri sağlanmıştır.

12:15- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 15:45                       (Konferans-6)  ‘Kimya'daki Teknolojik Gelişmeler ve

                                            Önceliklerimiz’

                                            Kimya Araştırmalarının bilimsel ve teknolojik gelişmişlikteki

                                            önemini örneklemelerle işleyen ve ülkemizin durumunu yansıtan

                                            sunum yapılmıştır.

15:45- 16:15                       Çay/Kahve arası

16:15- 18:30                       "Paralel oturumlar-3: 4-Dört- Gurup Proje Önerileri

                                            Hazırlama "

                                            Katılımcılar Alan danışmanları ile birlikte Çalışma gurupları olarak

                                            proje önerilerini hazırlamışlardır.

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:30                       "Paralel oturumlar-4:  4-Dört- Gurup Proje Önerilerini

                                            Gözden Geçirme  "

                                            Çalışma gurupları proje önerilerini tamamlayıp malzeme listeleriyle

                                            birlikte Danışmanlarına onaylatarak Tuğba GÜNGÖR'e teslim

                                            etmişlerdir.

22:30- 23:00                       Çay/Kahve arası

23:00- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

 

                                            29 Ocak 2014 Çarşamba

7:00- 9:00                           Kahvaltı

9:00- 13:00                         Sosyal Bilim Uygulaması-I

                                            Gelibolu Tarihi Milli Parkı ve Şehitlikler tarih, kültür, coğrafya ve

                                            ekolojik açıdan yerinde  incelenerek ziyaret edilmiştir.

13:00- 13:30                       Öğle yemeği

13:30- 19:30                       Sosyal Bilim Uygulaması-II

                                            Gelibolu Tarihi Milli Parkı ve Şehitlikler tarih, kültür, coğrafya ve

                                            ekolojik açıdan yerinde  incelenerek ziyaret edilmeye devam

                                            edilmiştir.

19:30- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 23:00                       Bilimsel Tarih Atölyesi

                                            Sosyal Bilim Uygulaması I ve II izlenimleri  ışığında uygulamalı Tarih

                                            atölyesi gerçekleştirilmiştir.

23:00- 23:15                       Çay/Kahve arası

23:15- 23:59                       Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar yapılmıştır.

 

                                             30 Ocak 2014 Perşembe

7:00- 9:00                           Kahvaltı

9:00- 10:00                         Paralel oturumlar-5:   4-Dört- Gurup   Proje Uygulama I

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara başlamak üzere gerekli

                                            malzemeleri teslim almışlardır./ÇOMÜ FEF Laboratuvarları

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

10:30- 12:00                       Paralel oturumlar-6:   4-Dört- Gurup   Proje Uygulama II

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir./ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları

12:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar-7:   4-Dört- Gurup  Proje Uygulama III

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişlerdir./ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 18:30                       Paralel oturumlar-8:   4-Dört- Gurup   Proje Uygulama IV

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam etmişleridir./ÇOMÜ

                                            FEF Laboratuvarları

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 22:00                       (Konferans-7)  'Bilim ve Teknolojideki Gelişmişliğin

                                            Matematiksel Temeli'

                                            Matematik ve Gelişmişlik ilişkileri yansıtılmıştır.

22:00- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Akşam Etkinliği (Zihinsel ve Bedensel Yenilenmek)

                                            Günün yorgunluğunu atmak için uygulamalı çalışmalar yapılmıştır.

 

                                                  31 Ocak 2014 Cuma

7:00- 8:30                           Kahvaltı

9:00- 10:00                         Paralel oturumlar-9:   4-Dört- Gurup  Proje Uygulama V

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam edilmiştir./ÇOMÜ FEF

                                             Laboratuvarları

10:00- 10:30                       Çay/Kahve arası

10:30- 12:00                       Paralel oturumlar-10:   4-Dört- Gurup  Proje Uygulama VI

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam edilmiştir./ÇOMÜ FEF

                                             Laboratuvarları

12:30- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar-11:   4-Dört- Gurup Proje Uygulama VII

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam edilmiştir./ÇOMÜ FEF

                                             Laboratuvarları

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 18:30                       Paralel oturumlar-12:  4-Dört- Gurup Proje Uygulama VIII

                                            Çalışma gurupları Deneysel Çalışmalara devam edilmiştir./ÇOMÜ FEF

                                             Laboratuvarları

18:30- 20:30                       Akşam yemeği + Serbest saat

20:30- 21:45                       "(Konferans-8)"Bilimsel Araştırmalarda Veri Değerlendirme

                                             ve İstatistikselAnaliz Yöntemleri"

                                            İstatistik ve Bilimsel Çalışmalardaki yeri işlenmiştir.

21:45- 22:30                       Çay/Kahve arası

22:30- 23:59                       Bilim Dili Olarak TÜRKÇE , İletişim Kurma ve Tartışma

                                            Kültürü

                                            Katılımcılarla bilimsel çalışmalarda ve yayınlarda Türkçe'nin

                                            kullanılması konusunda tartışmalı atölye çalışması yapılacaktır.

                                            Katılımcılarla etkili iletişim kurma incelikleri, tartışma kültürü ve

                                            topluluk karşısında sunum yapma konularında uygulamalı çalışmalar

                                            yapılmıştır.

 

                                            01 Şubat 2014 Cumartesi

7:00- 9:00                           Kahvaltı

9:00- 13:00                         Sosyal Bilim Uygulaması-III

                                            Anadolu yakası ve şehir merkezi tarih, kültür, coğrafya ve ekolojik

                                            açıdan yerinde  incelenerek ziyaret edilmiştir.

13:00- 14:00                       Öğle yemeği

14:00- 16:00                       Paralel oturumlar 13:  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik Proje

                                             Raporlama I ve Gözden Geçirme

                                            Çalışma gurupları Deneysel çalışma sonuçlarını gözden geçirip Proje

                                            Sonuç Raporunu hazırlamaya başlamışlardır.

16:00- 16:30                       Çay/Kahve arası

16:30- 19:00                       Paralel oturumlar 14:  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik Proje

                                             Raporlama II

                                            Çalışma gurupları Proje Sonuç Raporunu hazırlamaya devam

                                            etmişlerdir.

19:00- 21:00                       Akşam yemeği + Serbest saat

21:00- 22:30                       Paralel oturumlar 15:  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik Proje

                                             Raporlama III ve Sunum Hazırlama

                                            Çalışma gurupları Proje Sonuç Raporunu hazırlayıp Danışmanlarına

                                            onaylatarak teslim etmişler ve Power Point vb. sunum

                                            hazırlamışlardır.

22:30- 23:59                       Serbest zaman / Ekip İçi Değerlendirme Toplantısı

                                            Ekip içerisinde Çalıştay ile ilgili değerlendirme toplantısı yapılmıştır.

 

                                                  02 Şubat 2014 Pazar

7:00- 9:00                           Kahvaltı

9:00- 11:20                         Proje Sunumları-I

                                            Çalışma Gurupları sözcüleri Proje sonuçlarını tüm katılımcılara

                                            sunacaklar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanmışlardır.

11:20- 11:40                       Çay/Kahve arası

11:40- 13:35                       Proje Sunumları-II

                                            Çalışma Gurupları sözcüleri Proje sonuçlarını tüm katılımcılara

                                            sunacaklar ve alan içi değerlendirme anketi uygulanmıştır

13:35- 14:30                       Öğle yemeği

14:30- 15:20                       Seçilmiş Proje Sunumları

                                            Alan Birincileri Çalıştay Derecelendirilmesi için tekrar sunum yapmış

                                            ve tüm katılımcılar değerlendirme anketi doldurulmuştur.

15:20- 15:50                       Çalıştaydan Görüntüler

                                            Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler

                                            sunulmuştur.

15:50- 16:10                       Çalıştay Değerlendirmesi ve Proje Ekibi Anket Uygulaması

                                            Çalıştayın verimliliği ve Proje ekibinin Katılımcılar tarafından

                                            değerlendirildiği anket uygulanmıştır.

16:10- 16:20                       Çay/Kahve arası

16:20- 17:30                       Teşekkür, Katılım ve Başarı Belgelerinin dağıtılması ve

                                            KAPANIŞ!

                                            Çalıştayın değişik aşamalarında yapılan çekimlerden görüntüler

                                            sunulmuş belgeler dağıtılarak KAPANIŞ gerçekleştirilmiştir.

Personeel Listesi

 

3 adiz kurumadi
Koordinatör
1 Prof. Dr. Mehmet AY Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
DAVETLİ KONUŞMACI
2 Doç. Dr. Çağdaş Hakan ALADAĞ Hacettepe Üniversitesi
3 Doç. Dr. Kıvanç SEL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi FEF Fizik Bölümü
4 Doç. Dr. Ahmet Ceyhan GÖREN TÜBİTAK UME Kimya Böl.
5 Prof. Dr. Bülent GÜNDÜZ ÇOMÜ FEF Biyoloji Bölümü Başkanı
6 Doç. Dr. İsmail İPEK Fatih Üniv.  EF Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Böl.
Danışman
7 Doç. Dr. Murat KAHVECİ ÇOMÜ EF OFMAE Kimya Eğitimi
8  Uğur DEĞİRMENCİOĞLU TÜBİTAK/TÜSSİDE (Emekli)
9 Doç. Dr. Murat TOSUNOĞLU ÇOMÜ FEF Biyoloji Böl.
10 Yard. Doç. Dr. Hayri ÇAMURCU ÇOMÜ Eğitim Fakültesi
11 Doç.Dr. Mahmut BÖYÜKATA ÇOMÜ EF Fen Bilgisi Öğrt. Böl.
12 Doç.Dr. Fatih ALGI ÇOMÜ FEF Kimya Böl
13 Prof. Dr. Şakir ERKOÇ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
14 Prof. Dr. İrfan ŞİAP Yıldız Teknik Üniversitesi
15 Prof. Dr. Güven ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü
16 Doç. Dr. Fatma KARAKOÇ Ankara Üniversitesi
Teknisyen
17 Doktora Öğrencisi Ferah CÖMERT ÇOMÜ FBE Kimya ABD Y.L. Öğrencisi
18 Doktora Öğrencisi Nursel HASANOĞLU ÇOMÜ FBE Biyoloji A.B.D.
19 Araş. Görev. Fatma ÖZÜTOK ÇOMÜ FEF Fizik Böl. (Doktora Öğr.)
20 Araş. Görev. Ahmet MOLLAOĞULLARI Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
21 Araş. Görev Tuğba GÜNGÖR ÇOMÜ FBE Kimya A.B.D. Doktora Öğrencisi
22  Ulaş YABANOVA ÇOMÜ EBE BÖTE
23  Cumali YAŞAR Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
YARDIMCI PERSONEL
24 Lisans Öğrencisi Kübra AY Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
25 Lisans Öğrencisi Büşra KARABEKMEZ Hacettepe Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler

 

Katılımcı Listesi

 

 

TÜBİTAK-BİDEB

  Lise Öğretmenleri-Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı

                                                                  (LİSE-4 [Çalıştay 2014])

                                           PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI

1 MURAT KODAT BİYOLOJİ giresun fen lisesi GİRESUN
2 BERRİN ÖZCAN BİYOLOJİ Düzce Arsal Anadolu Lisesi DÜZCE
3 AYŞEGÜL KARAPINAR MANTU BİYOLOJİ Özel Cevizlibağ Doğa Anadolu Lisesi-İSTANBUL İSTANBUL
4 RAMAZAN TAŞGÜZEN BİYOLOJİ Şanlıurfa GAP Anadolu Lisesi ŞANLIURFA
5 UMUT GÖNEN BİYOLOJİ KOCASİNAN AHMET EREN ANADOLU LİSESİ KAYSERİ
6 NİHAL KUZU BİYOLOJİ TED ANTALYA KOLEJİ ANTALYA
7 SEVAL ŞAHİN BİYOLOJİ TOKAT ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TOKAT
8 ÖYKÜ DULUN BİYOLOJİ Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi ERZURUM
9 KÜBRA KESKİN BİYOLOJİ TED Eskişehir Koleji Özel Anadolu Lisesi ESKİŞEHİR
10 TUNCAY ŞAKİR BİYOLOJİ Kırşehir yusuf demir bilim ve sanat merkezi KIRŞEHİR
11 MURAT MALKONDU FİZİK ANAFARTALAR ANADOLU LİSESİ AFYONKARAHİSAR
12 ZEYNEP TUĞBA KAHYAOĞLU FİZİK Erzurum İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Laboratuvar Lisesi ERZURUM
13 MEHMET AKSAÇ FİZİK HASAN AKBUDAK İMKB EML VE ATL MALATYA
14 MEHMET ERHUN DEMİROK FİZİK Antalya Anadolu Lisesi ANTALYA
15 ZEYNEP ALAKURT FİZİK BABAESKİ TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ KIRKLARELİ
16 HASAN TAHSİN TOKYAY FİZİK GEDİZ ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ KÜTAHYA
17 CELAL AKAR FİZİK ÖZEL GEBZE KOLEJİ KOCAELİ
18 MERAL UĞURLU FİZİK ADAPAZARI ÖZEL ENKA ANADOLU LİSESİ SAKARYA
19 OSMAN GÜNER FİZİK TİCARET VE SANAYİ ODASI ANADOLU LİSESİ TEKİRDAĞ
20 TENZİLE MEMİŞ FİZİK Çanakkale Anadolu Öğretmen Lisesi ÇANAKKALE
21 GÜLAY DEMİRCİ KİMYA TED Antalya Koleji ANTALYA
22 EMEL KOCATEPE KİMYA Şile Oya-Ali Osman Keçici Anadolu Öğretmen Lisesi İSTANBUL
23 CANSU BATTAL KİMYA ozel emine ornek anadolu lisesi BURSA
24 SEÇİL KELEŞ KİMYA Bilkent Erzurum Laboratuvar Lisesi ERZURUM
25 BAHADIR ALABAŞ KİMYA Ted Isparta Koleji Özel Lisesi ISPARTA
26 UFUK MUTLU KİMYA Adapazarı Enka Okulları SAKARYA
27 EDA BELHAN KİMYA Bursa Özel Tan Okulları BURSA
28 MEHMET BİLGİ KİMYA KOCAELİ-GEBZE ANADOLU LİSESİ KOCAELİ
29 OĞUZHAN TEPELİ KİMYA TED Kayseri Koleji Vakfı Özel Okulu KAYSERİ
30 ARZU ERTEKİN KİMYA TİREBOLU ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ GİRESUN
31 İBRAHİM KARAPÜR MATEMATİK DÜZCE FEN LİSESİ DÜZCE
32 KEREM TUNA MATEMATİK cengiz aytmatov sosyal bilimler lisesi İZMİR
33 FATİH KÜRŞAT CANSU MATEMATİK ÇINAR FEN LİSESİ İSTANBUL
34 ZEYNEP AYGÜN MATEMATİK İzmit Tevfik Seno Arda Anadolu Lisesi KOCAELİ
35 SIDDIKA ÖCAL MATEMATİK Mustafa Gürkan Anadolu Lisesi ISPARTA
36 SEVİLAY ÖZDEMİR MATEMATİK TEKİRDAĞ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TEKİRDAĞ
37 MEHMET ZAFER ERSOY MATEMATİK KÖYCEĞİZ ANDOLU LİSESİ MUĞLA
38 EMİN DÜNDAR MATEMATİK Adnan Menderes Anadolu Lisesi BALIKESİR
39 GÜLSİNEM KIZILKAYA MATEMATİK ERSİN BACAKSIZ ANADOLU LİSESİ ANKARA
40 MUHTEREM KARA MATEMATİK Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi ZONGULDAK

 

SON

TEŞEKKÜRLER

TÜBİTAK BİDEB 2229 Proğramından desteklenerek gerçekleştirilmiş olan 15- onbeş- BİLİM DANIŞMANLIĞI-ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYLARI başarılı olarak TAMAMlanmıştır.

- Yoğun ilgilerinden dolayı katılım başvurusu yapanlara ve katılma şansı bulanlara,

- Çalıştaylarda proje ekibinde ter döken Davetli Konuşmacı, Alan Danışmanı, Teknisyen ve Yardımcı Personellere,

- Destek ve katkılarından dolayı, TÜBİTAK-BİDEB, TÜSSİDE, MAM, GYTE, ÇOMÜ, MALATYA İnönü Üniv., VAN Yüzüncü Yıl Üniv. Yetkililerine,

- Konaklamaların gerçekleştirildiği yerlerin ilgililerine,

- BİLİM ve ARAŞTIRMA Sevdalısı Gençlere ve Genç kalanlara,

- GÖNÜL Dostlarına,

İçten TEŞEKKÜR ederiz.

 

Prof. Dr. MEHMET AY

ÇOMÜ 

20.02.2014

Çanakkale

lise4_kurallar

Lise 4 (Çalıştay 2014) katılımcılarının dikkatine:

  1. Çalıştayda refakatçı-dinleyici kabul edilmeyecektir.

  2. Dizüstü bilgisayar temin edilerek gelinmesi önerilir.
  3. Deneysel çalışmalar için Laboratuvar önlüğü getirilmesi gerekecektir.
  4. Ahenk çalışmaları için rahat kıyafetler getirilmesi önerilir.
  5. Alan bilgilerinizi güncelleyerek gelmeniz önerilir.
  6. Size ait proje fikirleri ile gelmeniz beklenmektedir.

  7. Konaklama için oteli aramanıza gerek yoktur, yerleriniz ayrılmış olacaktır.
  8. Otele giriş 25.01.2014 Cumartesi saat 14:00'den itibaren, çıkış 02.02.2014 Pazar saat 18:00'de olacaktır.

  9. ULAŞIM: Çalıştayın yapılacağı yer olan Güzelyalı-İda Kale Resort OTEL'e  OTOGAR'da inecekler şehiriçi servisleri ile Güzelyalı Dolmuşlarına aktarma yaparak veya Taksi ile gelebilirler.

 

ÇALIŞTAY ÇALIŞMA PROGRAMI

Lise Öğretmenleri-Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik- Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı
(LİSE-4 [Çalıştay 2014])
ÇALIŞMA PROGRAMI
Tarih/
Gün
Başlama saati Bitiş saati Etkinlik adı
25 Ocak – Cumartesi 14:00:00 17:00:00 Geliş ve Yerleşme
17:00:00 18:30:00 Açılış Proğramı
18:30:00 20:30:00 Akşam yemeği + Serbest saat
20:30:00 22:00:00 Sosyal Kaynaşma-I
22:00:00 22:15:00 Çay/Kahve arası
22:15:00 23:45:00 Sosyal Kaynaşma-II
       
26 Ocak- Pazar 07:00:00 08:30:00 Kahvaltı
08:30:00 10:00:00 Ahenk: Güne Güzel Başlayalım
10:00:00 10:30:00 Çay/Kahve arası
10:30:00 12:00:00 (Konferans-1) ‘Teknoloji Üretiminde Proje  Kültürünün Yeri’
12:00:00 14:00:00 Öğle yemeği
14:00:00 15:30:00 (Konferans-2)  'Bilim, Araştırma ve Proje'        
15:30:00 16:00:00 Çay/Kahve arası
16:00:00 18:30:00 Yenilik Üzerine-I
18:30:00 20:30:00 Akşam yemeği + Serbest saat
20:30:00 21:30:00 Paralel oturumlar 1:    Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik (Danışman Sunumları)
21:30:00 21:45:00 Çay/Kahve arası
21:45:00 23:15:00 Yenilik Üzerine II
23:15:00 23:59:00 Akşam Etkinliği (Eğitici Film Gösterimi)
       
27 Ocak – Pazartesi 07:00:00 08:30:00 Kahvaltı
08:30:00 10:00:00  Tasarım Yaklaşımı: Varlama, Çok Yönlü Düşünme ve Ezber Bozma
10:00:00 10:30:00 Çay/Kahve arası
10:30:00 12:00:00 (Konferans-3)  “Bilgiye Erişim Yolları ve Sunum Teknikleri”
12:00:00 13:30:00 Öğle yemeği
13:30:00 15:00:00 (Konferans-4)   'Biyoloji'deki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz' 
15:00:00 15:30:00 Çay/Kahve arası
15:30:00 17:00:00 Paralel oturumlar 2:
Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik
Gurup Oluşturma/Proje Önerileri Geliştirme I
17:00:00 17:30:00 Çay/Kahve arası
17:30:00 18:30:00 İletişim Kurma Yöntemleri ve Bilimsel Farkındalık
18:30:00 20:30:00 Akşam yemeği + Serbest saat
20:30:00 22:00:00 (Konferans-5)  'Fizik'teki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz'
22:00:00 22:30:00 Çay/Kahve arası
22:30:00 23:59:00 Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)
       
28 Ocak – Salı 07:00:00 08:30:00 Kahvaltı
08:30:00 12:00:00 Bilgi Merkezi ve Laboratuarlar Gezisi
12:00:00 14:00:00 Öğle yemeği
14:00:00 15:30:00 (Konferans-6)  ‘Kimya'daki Teknolojik Gelişmeler ve Önceliklerimiz’ 
15:30:00 16:00:00 Çay/Kahve arası
16:00:00 18:30:00 Paralel oturumlar-3: 4-Dört- Gurup
Proje Önerileri Hazırlama      
18:30:00 20:30:00 Akşam yemeği + Serbest saat
20:30:00 23:00:00 Paralel oturumlar-4:  4-Dört- Gurup
Proje Önerilerini Gözden Geçirme      
22:30:00 23:00:00 Çay/Kahve arası
23:00:00 23:59:00 Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)
       
29 Ocak – Çarşamba 07:00:00 08:30:00 Kahvaltı
08:30:00 13:00:00 Sosyal Bilim Uygulaması-I 
13:00:00 13:30:00 Öğle yemeği
13:30:00 19:00:00 Sosyal Bilim Uygulaması-II
19:00:00 21:00:00 Akşam yemeği + Serbest saat
21:00:00 23:00:00 Bilimsel Tarih Atölyesi
23:00:00 23:15:00 Çay/Kahve arası
23:15:00 23:59:00 Akşam Etkinliği (Yaratıcı Oyunlar)
       
30 Ocak – Perşembe 07:00:00 08:30:00 Kahvaltı
08:30:00 10:00:00 Paralel oturumlar-5:   4-Dört- Gurup   Proje Uygulama I
10:00:00 10:30:00 Çay/Kahve arası
10:30:00 12:00:00 Paralel oturumlar-6:   4-Dört- Gurup   Proje Uygulama II
12:00:00 14:00:00 Öğle yemeği
14:00:00 16:00:00 Paralel oturumlar-7:   4-Dört- Gurup  Proje Uygulama III
16:00:00 16:30:00 Çay/Kahve arası
16:30:00 18:30:00 Paralel oturumlar-8:   4-Dört- Gurup   Proje Uygulama IV
18:30:00 20:30:00 Akşam yemeği + Serbest saat
20:30:00 22:00:00 (Konferans-7)  'Bilim ve Teknolojideki Gelişmişliğin Matematiksel Temeli'
22:00:00 22:30:00 Çay/Kahve arası
22:30:00 23:59:00 Akşam Etkinliği (Zihinsel ve Bedensel Yenilenmek)
       
31 Ocak – Cuma 07:00:00 08:30:00 Kahvaltı
08:30:00 10:00:00 Paralel oturumlar-9:   4-Dört- Gurup  Proje Uygulama V
10:00:00 10:30:00 Çay/Kahve arası
10:30:00 12:00:00 Paralel oturumlar-10:   4-Dört- Gurup                                                          Proje Uygulama VI
12:30:00 14:00:00 Öğle yemeği
14:00:00 16:00:00 Paralel oturumlar-11:   4-Dört- Gurup                                                          Proje Uygulama VII
16:00:00 16:30:00 Çay/Kahve arası
16:30:00 18:30:00 Paralel oturumlar-12:   4-Dört- Gurup                                                          Proje Uygulama VIII
18:30:00 20:30:00 Akşam yemeği + Serbest saat
20:30:00 22:00:00 (Konferans-8)
"Bilimsel Araştırmalarda Veri Değerlendirme ve İstatistiksel
Analiz Yöntemleri"
22:00:00 22:30:00 Çay/Kahve arası
22:30:00 23:59:00 Bilim Dili Olarak TÜRKÇE , İletişim Kurma ve Tartışma Kültürü
       
01 Şubat – Cumartesi 07:00:00 08:30:00 Kahvaltı
08:30:00 12:00:00 Sosyal Bilim Uygulaması-III
12:00:00 14:00:00 Öğle yemeği
14:00:00 16:00:00 Paralel oturumlar 13:  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik Proje Raporlama I ve Gözden Geçirme
16:00:00 16:30:00 Çay/Kahve arası
16:30:00 19:00:00 Paralel oturumlar 14:  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik Proje Raporlama II
19:00:00 21:00:00 Akşam yemeği + Serbest saat
21:00:00 22:30:00 Paralel oturumlar 15:  Fizik/Kimya/Biyoloji/Matematik Proje Raporlama III ve Sunum Hazırlama
22:30:00 23:59:00 Serbest zaman / Ekip İçi Değerlendirme Toplantısı
       
02 Şubat – Pazar 07:00:00 08:30:00 Kahvaltı
08:30:00 10:30:00 Proje Sunumları-I
10:30:00 10:45:00 Çay/Kahve arası
10:45:00 12:30:00 Proje Sunumları-II
12:30:00 14:00:00 Öğle yemeği
14:00:00 15:00:00 Seçilmiş Proje Sunumları
15:00:00 15:30:00 Çalıştaydan Görüntüler
15:30:00 16:15:00 Çalıştay Değerlendirmesi ve Proje Ekibi Anket Uygulaması
16:15:00 16:30:00 Çay/Kahve arası
16:30:00 18:00:00 Teşekkür, Katılım ve Başarı Belgelerinin dağıtılması ve KAPANIŞ!

 

LİSE-4 (Çalıştay 2014) Yeri

Adres : Mola Cad. No 70 Güzelyalı - Çanakkale
Telefon : +90 286 232 83 32
Fax : +90 286 232 88 32
E-mail : Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.

 

Asil ve yedek Liste yayınlanmıştır

Lise 4 Asil Listesinde yer alan katılımcıların, katılacaklarının teyidini 14 Aralık 2014 saat 15:00'a kadar Bu e-posta adresi spam robotlarından korunuyor. Görebilmek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  adresine bildirmeyenlerin yerine Yedek Listeden çağrı yapılarak listeler güncellenmektedir.

Çalıştaya Davet

ÇALIŞTAYA DAVET

 
Lise Öğretmenleri 
-Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik-
Proje Danışmanlığı Eğitimi Çalıştayı
 
LİSE-4 (Çalıştay 2014)
25 Ocak-02 Şubat 2014 (ÇANAKKALE)
 
Değerli Öğretmenler;
TÜBİTAK-BİDEB tarafından düzenlenmekte olan Liseler Arası Araştırma Projesi Yarışmalarına katılacak öğrencilere danışmanlık yapacak öğretmenlerimize Proje Danışmanlığı Eğitimi vermek amacıyla; ilkini 09-17 Temmuz 2011 (Lise-1 Çalıştay 2011), ikincisini 21-29 Ocak 2012 (Lise-2 Çalıştay 2012), üçüncüsünü 02-10 Şubat 2013 (Lise-3 Çalıştay 2013) tarihleri arasında Çanakkale'de gerçekleştirdiğimiz çalıştaylar için yapılan yoğun başvurular dikkate alınarak, 25 Ocak-02 Şubat 2014 arasında araştırma projesi sürecini bizzat yaşatarak uygulamalı eğitim verilecek olan LİSE-4 (Çalıştay 2014)'ü Çanakkale’de düzenlemeyi planlamaktayız.
 
Çalıştaya bütün Lise ve dengi okullarımızda görevli, önceki çalıştaylara katılmamış Fizik, Kimya, Biyoloji ve Matematik öğretmenleri başvurabilecektir. Çalıştay için 10 Fizik, 10 Kimya, 10 Biyoloji ve 10 Matematik toplam 40 öğretmen katılımcı olarak kabul edilecektir.
 
Çalıştayın amacı, öncelikli olarak TÜBİTAK'ın düzenlediği Liseler arası Araştırma Projesi Yarışmalarına hiç proje sunulmayan yada çok az sunulan illerden başlayarak Proje Kültürünün ülkemizin her köşesinde canlanmasına katkı sağlamaktır.
 
TÜBİTAK-BİDEB 2229 programından destek sağlandığı taktirde gerçekleştirilecek olan çalıştayda katılımcı öğretmenlerin yol (TÜBİTAK'ın belirlediği yol ücret kısıtları dahilinde), konaklama ve deneysel çalışma masrafları çalıştay bütçesinden karşılanacaktır.
 
AR-GE gönüllüsü genç nesillerin ülkemize kazandırılması amacıyla Danışmanlık yapmaya gönüllü 40 Öğretmenimiz ile 25 Ocak-02 Şubat 2014 tarihleri arasında Çanakkale’de buluşmayı dileriz.
 
Çalıştay Koordinatörü
Prof. Dr. Mehmet AY(ÇOMÜ)
23.08.2013
Başvuru Adresi: 
(Proje Yönetim Sistemindeki adımları uygulayınız!)
 
LİSE-4 Çalıştay 2014 TÜBİTAK-BİDEB 2229 proğramından desteklenmeye değer bulunmuştur!
 
 
Başvurular devam etmektedir. 
2011 Gerçekleşen Program.
Powered by Joomla 1.7 Templates and cheap hosting